Tirsdag morgen ble de foreløpige resultatene fra Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse offentliggjort.

Forskerne Svenn-Erik Mamelund, Mari Holm Ingelsrud og Arild Henrik Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslomet skal ved hjelp av en representativ spørreundersøkelse blant 3000 arbeidstagere kartlegge hvordan koronatiltakene påvirker arbeidslivet.

I et notat er resultatene fra de første 1177 besvarelsene lagt frem. Resultatene viser at 11,2 prosent av arbeidstagerne har vært antatt syke av Covid-19. Det er fire grupper som skiller seg ut:

  • Arbeidstagere mellom 30–44 år.
  • De som bor sammen med sine foreldre.
  • De som bor i store husholdninger.
  • De som bor i Oslo og omegn.

Undersøkelsen er basert på selvrapportering og kan derfor inkludere vanlig forkjølelse og influensa. Ifølge den siste dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet var 111.299 personer testet for Covid-19. 5755 personer har fått påvist smitte.

De foreløpige resultatene viser at det er personer med høy utdannelse og lav inntekt som har den høyeste sykeligheten. Dette er en gruppe med overvekt av kvinner i offentlig sektor. Personer med høy utdannelse og høy inntekt har den laveste sykeligheten.

Undersøkelsen viser også hvilke smittervernråd nordmenn følger og ikke. Resultatene viser at nesten alle følger rådene om mer håndvask, vask og renhold, fysisk distansering og å unngå folkemengder.

Arbeidstagere med høy inntekt og utdannelse følger i større grad myndighetenes råd om fysisk distansering og reiserestriksjoner, enn de med lav inntekt og utdannelse. Ifølge undersøkelsen har de som i stor grad har fulgt rådene om personlig hygiene lavere grad av sykelighet, enn de som ikke har gjort det.

Disse resultatene er basert på tverrsnittsdata og forskerne kan derfor ikke si sikkert om det en kausal sammenheng mellom smitteverntiltakene og antatt koronasmitte.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.