Lærerne må gå på jobb som normalt fredag morgen – uten å ha fått en krone mer enn da de brøt forhandlingene med KS tidligere i vår. LO og YS aksepterte arbeidsgiversidens tilbud før oppgjøret gikk til megling. Allerede før klokken 22, to timer før fristen gikk ut midnatt natt til fredag, kunne KS kunngjøre at det var oppnådd enighet med de to gjenværende organisasjonene, Unio og Akademikerne.

– Når to hovedsammenslutninger allerede har akseptert, er lønnsmidlene fordelt. Vi gikk derfor til dette med realisme. Vi har ikke fått en krone mer til de gruppene vi ønsket mer til, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune til NTB kort tid etter at enigheten var et faktum.

Partene er også blitt enige om å sette ned et utvalg som skal finne mulige løsninger på rekrutteringsutfordringene i skoleverket og å kartlegge lønnsutviklingen for undervisningspersonell.

– Resultatet for de langtidsutdannede lærerne er uendret, men vi er fornøyd med lønnsløftet for stillinger med 3- og 4-årig høyskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere, sier han.

Unngikk storstreik

Meglingsfristen var satt til midnatt, og hadde det ikke blitt noen løsning, ville rundt 7.000 lærere ha streiket fra fredag morgen. Det kunne i verste fall gått ut over eksamen for elever over hele landet.

– Lektorene får et oppgjør på linje med frontfaget. Partene er også blitt enige om flere grep som skal løfte lektorene i neste oppgjør. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for denne gruppen, sier leder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS er tilfreds med at partene greide å unngå dette.

– Under forhandlinger og megling er det ikke mulig å få både i pose og sekk. Alle parter må gi og ta. Det har vært krevende, men det viktige nå er at vi har et resultat som alle har sluttet seg til, sier Gangsø.

Avtalen har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune. Den lå innenfor rammen i frontfaget på 3,2 prosent, og innebærer ifølge KS reallønnsøkning for alle kommuneansatte.

– Totalt sett har Unio fått et godt resultat i mellomoppgjøret. Vi har fått god uttelling for de kvinnedominerte yrkene i helsesektoren, noe som lenge har vært viktig for oss, sier Handal.

Unio-forbundet Norsk Sykepleierforbund (NSF) kaller det historisk at også sykepleierne i kommunen er sikret minst 500.000 kroner etter ti års ansiennitet.

Fortsetter i Oslo og staten

Parallelt med meglingen i kommuneoppgjøret pågikk det torsdag kveld også megling i staten. Der hadde partene ved 23-tiden ennå ikke kommet frem til noen løsning.

– Erfaringsmessig er det ganske urealistisk. Jeg ser ikke for meg at vi skal bli ferdig før midnatt, men det kan hende, sa megler Mats Wilhelm Ruland til NTB torsdag kveld.

– Det er to hovedtemaer partene har brakt til megling – økonomi og et pensjonsspørsmål. Vi er ikke i mål på noen av spørsmålene, men det har vært bevegelse fra begge sider på begge områder. Dette er begge krevende spørsmål med stor betydning for partene, sier han.

Blant de statsansatte står foreløpig 3.700 ansatte klare til å gå ut i streik fra fredag morgen. Publikum vil nok best merke dette på universitetene i Oslo, Bergen, Bodø og Oslo Met.

– En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, varslet forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat i forrige uke.

En egen megling pågår også for ansatte i Oslo kommune. Det gjelder kun de som er organisert via Akademikerne. Ellers er det enighet i Oslo.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.