Det nye systemet Vitnemålsportalen, får nå overspilt eksamensresultater og fullførte grader fra alle statlige universiteter og høyskoler. Noen private oversender også. Tilsammen er 35 institusjoner med.

Målet er å stanse jobbjuks, altså personer som eksempelvis skryter på seg en bachelorgrad de ikke har.

Mer sofistikert juks

I utgangspunktet er det bare personene som har fått sine opplysninger lagret som har adgang til dataene. Men disse kan velge å gi en potensiell arbeidsgiver tilgang til opplysningene. 

Arbeidsgivere skal på denne måten kunne sikre seg mot å få forfalskede vitnemål og gale opplysninger når kandidater vurderes. Vitnemålsportalen oppdateres fortløpende.

Det er Kunnskapsdepartementet som lanserer portalen for å bidra med verktøy mot juks. Tukling med papirene er langt fra nytt, men myndighetene mener forfalskningene er blitt stadig mer sofistikerte.

  Ceres – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier – har utviklet portalen. 

Ifølge Marte Holhjem i Ceres har utviklingen kostet rundt seks millioner kroner, mens årlig drift anslås å koste nærmere en halv million.

Spare årsverk?

I fjor ble det bestilt rundt 85.000 karakterutskrifter på papir fra norske universiteter og høyskoler. 

Holhjem tror de fleste av disse kan bli unødvendige og dermed spare årsverk og andre kostnader i dagens system.

Det har vært 103.000 innlogginger på Vitnemålsportalen siden en «stille lansering» i januar. Den forsiktige starten ble brukt for å luke ut barnesykdommer.(Vilkår)

Juni kan være så hektisk for småbarnsforeldre at noen drømmer om å havne på sykehus for å få litt fred
– En gang var juni sol og utepils, nå er det bare stress
02:21
Publisert: