– Det virker ikke som om de er særlig opptatt av å hjelpe forskerne og forskningsmiljøene, sier Kyrre Lekve.

Han er selv marinbiolog og forsker, og var i flere år statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Siden 2015 har han vært nestleder ved forskningsinstituttet Simula Research Laboratory, som er eid av Kunnskapsdepartementet.

I høst presenterte Simula en studie av den norske ordningen med offentlige teknologioverføringskontorer (TTO-er), som skal hjelpe forskere ved norske høyskoler og universiteter med å kommersialisere ideer og oppfinnelser.