Støy og luftveisplager preger oppdrettsnæringen. Hos oppdrettskjempen Salmar er 11 trolig blitt syke på grunn av arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynet var på tilsyn hos lakseoppdrettsselskapet Salmar i juni. I rapporten som er sendt selskapet varsler tilsynet at det vurderer å ilegge den børsnoterte oppdretteren pålegg for flere forhold. Deriblant bes Salmar om å utarbeide planer og igangsette tiltak for å hindre at folk fremover

blir syke av det fysiske arbeidsmiljøet. Tilsynet viser til at 11 ansatte har luftveisplager, eller andre helseplager, som med stor sannsynlighet
kan spores tilbake til jobben deres i slakteriet eller videreforedlingsanlegget. Tallet på 11 er hentet fra Bedriftshelsetjenesten.

Vannplager

– 11 av rundt 500 ansatte er ikke så mange, men at ansatte får luftveisplager er et økende problem i næringen, og vi råder nå næringen til å se på problemet sammen og samarbeide om å løse det, sier senioringeniør Anne Marit Kjelbergnes i Arbeidstilsynet.

I rapporten, som IntraFish har fått innsyn i, oppgir Arbeidstilsynet økt bruk av maskinelt utstyr, flere dyser og mer vann, som hovedgrunnene til sykdomsproblemene hos Salmar.

– Virksomheten opplyste at vannbruken er blitt redusert etter flytting til nye lokaler, men under befaringen registrerte vi vannsøl flere steder, åpne dyser og lite skjerming. Vannsøl renner ned fra fraktebaner og arbeidstagere blir våte på brystet, noe som indikerer at de også får søl i ansiktet, skriver tilsynet. Universitetssykehuset Nord-Norge har tidligere påvist at produksjonsmedarbeidere i fiskeindustrien har økt forekomst av luftveisplager, og Arbeidstilsynet knytter helseproblemene til de Salmar-ansatte til luftbårne partikler med biologisk opphav -aerosoler med fiskerallergener/fiskeproteiner

Støy

– En del personer er allergiske mot fisk og det oppdager man kanskje ikke før man jobber med fisk. Hvis det ikke er mulig å omplassere dem blir det vanskelig å jobbe hos oss, sånn er det bare. Jeg ønsker ikke å si noe mer om enkeltheter i brevet fra Arbeidstilsynet før vi har sendt vår vurdering og våre korrektiver tilbake, sier Salmar-sjef Leif Inge Nordhammer.

Arbeidstilsynet varsler samtidig at det vurderer å utstede flere pålegg knyttet til støy, og Salmar bes om å skaffe seg oversikt over støyen i lokalene, for så å komme med tiltak for å redusere den. Salmar må også tåle kritikk for ikke å ha gitt de ansatte nødvendig informasjon og opplæring om støy og bruk av hørselvern.

– Støy er blitt et økende problem som næringen må få bukt med. Støyen har gjerne sammenheng med maskinene som brukes, sier Kjelbergnes.

Hovedtillitsvalgt ved Salmar, Scott Howell, ønsker ikke å kommentere rapporten fra Arbeidstilsynet, og viser blant annet til at han har taushetsplikt.

Les også: Krever nedslakting av oppdrettsfisk

 

Marine Harvest ønsker kravene velkommen  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.