– Så lenge man sitter i forhandlinger øker sannsynligheten for at man kommer i mål, sier en kilde nær forhandlingene til NTB.

Etter det NTB erfarer er det bevegelse både om rammen og innretningen på oppgjøret. Partene har frist til å bli ferdige i løpet av onsdagen.

Den blågrønne regjeringens tilbud ved åpningen av forhandlingene omfattet en historisk høy andel fra statsbudsjettet, på 670 millioner kroner. Dette er høyere enn noe tilbud gitt av den rødgrønne regjeringen, men bøndene krevde dobbelt så mye i statsstøtte og viste til at de strever med økende kostnader.

Statens tilbud hadde en totalramme på 1 milliard kroner, hvorav 348 millioner kroner er økte inntekter fra markedet. Bøndene mener dette er urealistisk. Bøndene krevde totalt 1,83 milliarder kroner.

Ordning for melkekyr

Bøndene ønsker også å styrke inntektene for de minste og mellomstore gårdsbrukene og foreslo et nytt, målrettet tilskudd til melkebruk med 15–30 kyr.

Et sentralt spørsmål i forhandlingene har vært man kan bedre balansen mellom produksjon og etterspørsel. Det produseres mer lamme- og sauekjøtt, svin, kylling og melk enn det bøndene får solgt. Bondeorganisasjonene vil ha nye tiltak for å regulere markedet, men dette har staten vært skeptisk til.

Intensiv møtevirksomhet

– Nå strammer det seg skikkelig til og tidsfristen nærmer seg. Det er der vi står nå. Det er tunge spørsmål på dagsorden. Nå i innspurten dreier det seg særlig om struktur og ramme, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til Nationen onsdag formiddag.

Forhandlingene var tirsdag kveld inne i en «avgjørende fase», bekreftet statens forhandlingsleder Leif Forsell overfor NTB. Forhandlingene fortsatte natt til onsdag. Onsdag morgen og formiddag var det intensiv møtevirksomhet mellom partene.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ofte vært de som har brutt forhandlingene med staten. At lagets leder Merete Furuberg fortsatt sitter ved bordet, kan tolkes som et tegn på at det er håp om å dra i land en avtale.(Vilkår)

Jensen om oljepengebruken: - Har ikke anstrengt meg i det hele tatt
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett. Kjetil B. Alstadheim kommenterer hvorfor det kan bli mer anstrengende for finansministeren når det skal behandles av Stortinget.
01:49
Publisert: