Barnehageselskapet Læringsverkstedet Gruppen as har i løpet av 2019 utvidet sitt imperium med fem nye barnehager og én skole i Sverige. Dermed økte de omsetningen med 15 prosent i tredje kvartal og passerte én milliard kroner.

Likevel satt selskapet igjen med mindre sammenlignet med samme periode for ett år siden. Driftsresultatet falt fra 76,3 til 70,4 millioner kroner, og driftsmarginen sank fra 8 til 6,7 prosent.

Ifølge kvartalsrapporten til selskapet skyldes dette lønnsoppgjøret mellom arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund og fagforeningene i august, som endte med en økning i lønningene til de ansatte med fire prosent.

Avtalen hadde effekt fra 1. mai og er mer enn det Læringsverkstedet Gruppen as hadde forventet. Hele denne kostnaden tok konsernet i tredje kvartal.

– Vi er et familieselskap som tenker i generasjonsperspektiv så kvartaler er ikke så viktig for oss. Årets lønnsoppgjør ble litt høyere enn forventet. Når lønnen blir høyere er vi nødt til å ta fra andre steder i barnehagen. Vi kan ikke gå til foreldre eller kommunen og be om mer penger, sier administrerende direktør Hans Jacob Sundby i selskapet.

Vil ha finansiering

Selskapet eier 236 barnehager i Norge med rundt 18.500 barn. I Sverige driver selskapet 75 barnehager og skoler med kapasitet på 2000 skoleelever og 3850 barnehagebarn.

Det er ikke bare lønnsoppgjøret som påvirker resultatet. I kvartalsrapporten varsler selskapet at regjeringens innføring av bemanningsnorm i barnehager også vil føre til lavere driftsmarginer.

Den trådte i kraft 1. august i år, og innebærer at det alltid må være minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år på jobb.

– Konsernet opererer i marked som er strengt regulert av regjeringene, og dette påvirker hvordan konsernet driver, skriver selskapet i kvartalsrapporten og fortsetter:

– Normen vil gjelde for både private og offentlige barnehager og vil ha konsekvenser for konsernets inntekter og kostnader.

Sundby sier de er positive til økt antall voksne i barnehagene, men er skeptisk til én ting:

– Det som er utfordringen er at dette ikke blir finansiert overhodet. Barnehagene må omfordele fra andre poster, og har ikke mulighet til å hente penger andre steder.

Øker ikke bevilgningene

Ifølge kvartalsrapporten har innføringen av bemanningsnormen vært et usikkerhetsmoment for dem fordi de ikke vet om de blir kompensert eller ikke for økningen i kostnader. De forklarer det slik:

Private barnehager får inntektene basert på kostnadene i kommunenes offentlige barnehager. Disse regnes ut i starten av hvert år og baserer seg på de senest tilgjengelige regnskapene. Dermed baseres bevilgningene i 2020 på kostnadene i 2018.

– Noen få kommuner har sagt at de vil gi noe kompensasjon med tanke på dette, men de fleste kommunene vil ikke gi noen spesiell kompensasjon og bevilgningene for 2020 vil være basert på de ordinære reglene, skriver kommunen og legger til:

– På lang sikt forventer vi å kunne beholde den nødvendige driftsmarginen. Men det først i 2022 vil alle kommuner gi bevilgninger basert på kostnadene for et fullt år med bemanningsnormen. Vi forventer derfor at de norske barnehagene i konsernet vil ha lavere marginer enn normalt i 2020 og 2021, skriver selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.