Det er flere mellomledere enn toppledere, men det er likevel topplederen vi vet mest om. Dag Ingvar Jacobsen har i flere år forsket blant annet på ledelse, og nå har han brukt funn fra Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskoles (AFF) studie «Lederundersøkelsen 3.0» for å lære mer om mellomledelse.

1 Er det slik at mellomlederne sitter i dødens posisjon mellom kravstore sjefer og misfornøyde medarbeidere?

– Dette er en ganske vanlig myte om mellomlederen, og hvis det var slik skulle man tro at de opplevde mer stress og uro i jobben enn det topplederen gjør. Det svarer imidlertid mellomlederne at de ikke gjør. Det er lite som tyder på at mellomledelse er en spesielt stressende eller krevende rolle.

2 Hva er egentlig en mellomleder?

– Teoretisk sett er mellomlederen vanligvis skilt fra andre ledere, som toppleder, leder av stab, prosjektleder og førstelinjeleder (operativ leder). Men undersøkelsen viser, interessant nok, at det er ganske vanskelig å svare på. I lederundersøkelsen har 33 prosent av dem som svarer krysset av for at de er mellomledere, men mange krysser også av for at de er førstelinjeledere, prosjektledere og ledere av stab. Det viser at selv ikke mellomlederne er klar over hva de er.

3 Du stiller spørsmålet «er mellomledelse en spesiell type ledelse?» Er det?

– Nei. Empirien viser at det er relativt få forskjeller mellom ledelse på de ulike nivåene. Ledelse ser ut til å innebære et sett oppgaver og funksjoner, uansett hva slags leder man er. Hva slags ledelse man er bestemmer imidlertid hvordan ulike oppgaver vektlegges, men forskjellene er små.

4 Hvilke oppgaver er særlig viktige for en mellomleder?

– Mellomlederen er viktig for å få spredt informasjon i organisasjonen, i større grad enn de andre lederne. De er også et forbindelsesledd mellom de andre nivåene i lederstigen. Vi ser også at mellomlederen ikke bare er en administrator, men også er viktig som inspirator.

5 Hver uke får vi i DN servert nye innblikk i livet på kontoret i tegneseriestripen «Lunch», og mellomlederne der fremstår mest som plageånder som gjør fint lite selv. Er det en typisk mellomleder, eller?

– Beskrivelsen av mellomlederen som et slags glava-lag som mest hindrer at jobben blir gjort, er ganske populær. Det samme er historien om mellomlederen som ser på mellomlederen som ser på mellomlederen som ser på han eller hun som jobber. Empirien er nok mye kjedeligere enn de historiene som blir fortalt. Funnene fra lederundersøkelsen tyder på at mellomlederen hverken er helt eller skurk. (Vilkår)

Sjekk ut:
Forsiden med de tre løpende aksjemeglerne er ikonisk. Slik opplevde de historiens mest dramatiske dag på Oslo Børs
De ble selve bildet på børskrakket. Slik husker de den dramatiske dagen på Oslo Børs.
08:09
Publisert: