Bedriftsforbundsleder Olaf H. Thommessen har sparket sin nestleder Marit Momrak Wright, skriver VG. 

– Marit Wright ble ansatt i januar, med seks måneders prøvetid. Underveis i perioden har hennes arbeidsprestasjoner og andre relevante forhold vært tatt opp med henne, uten at det har ført til de endringer vi mente var nødvendig for at arbeidsforholdet skulle fortsette ut over prøvetiden. På bakgrunn av dette, valgte Bedriftsforbundet å gå til oppsigelse ved utløpet av prøvetiden, skriver Thommessen i en e-post til DN. 

Han viser til at dette er en personalsak, og at slike saker normalt ikke kommenteres offentlig av forbundet. 

– Fordi Wright har valgt å uttale seg til media etter at hun mottok oppsigelsen, har vi valgt å gjøre et unntak fra vanlig praksis, skriver Thommessen. 

Kjenner seg ikke igjen 

Wright kjenner seg ikke igjen i Thommessens beskrivelse. Hun sier det er Thommessen som først var ute i mediene med personalsaken. 

– Det er Thommessen som har valgt å gå ut ensidig med sin beskrivelse av meg gjennom det han kaller en personalsak. Dette sier mye om Thommessens arbeidsmetoder, skriver hun i en e-post til DN. 

Hun er klar på at hun har levert kvalitet i sitt arbeid både som personalansvarlig og gjennom kommunikasjonsarbeid. 

– Jeg har gitt Thommessen tilbakemeldinger som naturlig er i norsk arbeidsliv, men konstruktiv kritikk oppfattes av Thommessen som illojalitet. For meg er det etisk og moralsk uakseptabelt å fortsette med han som leder. Hans forhold til organisasjonens medlemmer, styrende organer og ikke minst ansatte, er utenfor mine, og jeg vil tro andres, normer, skriver Wright. 

Intern uenighet 

VG meldte i midten av april at to ansatte i bedriftsforbundet varslet at de følte seg dårlig behandlet av Thommessen. Ifølge ham er oppsigelsen ikke relatert til denne saken, men til personalmessige forhold. 

– Bedriftsforbundet har fulgt vanlige prosedyrer og alle arbeidslivets regler i prosessen som har ført frem til oppsigelsen av Wright. Vi har ikke ønsket at hennes oppsigelse og årsaken til denne skulle bli offentlig kjent, men har behov for å gi en fremstilling som vi mener er i tråd med dokumentasjonen av saken når arbeidstaker velger å gjøre den kjent, skriver Thommessen. 

Wright mener på sin side at oppsigelsen har å gjøre med intern uenighet. 

– Thommesen gikk ut og kommenterte at oppsigelsen av meg ikke hadde noe med indre uenighet å gjøre. Da har han allerede kommentert saken og det på en måte som ikke er troverdig. Hvorfor skulle oppsigelsen ellers komme akkurat nå?, skriver hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.