I januar leverte et regjeringsoppnevnt utvalg en offentlig utredning om arbeidstid i norsk arbeidsliv.

Hvis Arbeidstidsutvalgets anbefalinger blir innført kan det bety at flere norske arbeidstakere mister rettigheter, tror forskere Eivind Falkum og Bitten Nordrik ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ett av Arbeidstidsutvalgets forslag var å opprette en ny «delvis uavhengig stilling» - en stilling som kan unntas fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

De to arbeidslivsforskere reagerer på denne stillingskategorien. De frykter at flere norske arbeidstakere vil bli unntatt fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

- Åpner for å omgå arbeidstidsreglene

Arbeidstidsutvalgets «delvis uavhengig stilling» kan være aktuell for ansatte som i stor grad har kontroll over egen arbeidstid.

Falkum og Nordrik mener mange norske arbeidstakere allerede har stor grad av kontroll og innflytelse på egen arbeidssituasjon og -tid. Det bekreftes av tall fra undersøkelser som Ledelsesbarometeret 2016 og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) sitt arbeidslivsbarometer.

Derfor, mener forskerne, vil mange norske arbeidstakere passe inn i den nye stillingen «delvis uavhengig». De tror det vil føre til at mange flere blir unntatt fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

- Den nye stillingskategorien åpner for at arbeidsgivere kan omgå reglene om arbeidstid, sier Eivind Falkum.

- Færre må jobbe mer

- Vi tror det er feil vei å gå, spesielt når vi ser at folk som allerede er unntatt arbeidstidsbestemmelsene jobber mer, sier Falkum.

Ledelsesbarometeret, som nylig ble gjennomført blant 3.263 av organisasjonen Ledernes medlemmer, viser at nesten halvparten av norske ledere som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene jobber syv timer eller mer overtid hver uke.

- Hvis en arbeidsgiver har 1.000 arbeidstakere som jobber 45 timer i uken i stedet for normal arbeidsuke på 37,5 timer, vil den samlede overtiden på et år utgjøre 175 årsverk. Det kan bety at arbeidsgiverne vil få mer ut av færre, sier Falkum.

Forskeren mener det er dårlig nytt i en tid med økende arbeidsledighet og at det er kontraproduktivt i et sysselsetting- og verdiskapingsperspektiv at «færre jobber mer».

- Her brukes individuell handlingsfrihet som argument mot etablerte kollektive og universelle rettigheter, sier han.

Langt over halvparten av lederne i Ledelsesbarometeret sier seg enige i at arbeidstakere trenger et lovverk som setter grenser for hvor mye tid de bruker på jobb.

- Arbeidstakerne ønsker seg et regelverk som sier hvor mye de skal jobbe. Mange mener at de trenger beskyttelse, og er mot et frislipp av disse ordningene, sier Falkum.

Karen Helene Ulltveit-Moe professor ved UiO. Foto:
Karen Helene Ulltveit-Moe professor ved UiO. Foto: (Foto: Øyvind Elvsborg)
- Foreslår ikke uregulerte tilstander

- Dette blir litt «Goddag, mann. Økseskaft», svarer Karen Helene Ulltveit-Moe, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo.

- Enten har de ikke lest det vi skriver, eller så tolker de oss i verste mening.

Hun har kranglet mye om arbeidstid siden hun som leder la frem Arbeidstidsutvalgets forslag for et halvt år siden. Nå avviser hun Falkum og Nordriks påstander.

- Utvalget foreslår ikke uregulerte tilstander og frislipp. Vi legger opp til innføring av en mellomkategori, såkalt «delvis uavhengig» som skal forholde seg til et sett av rammer i arbeidsmiljøloven. Det legges opp til at man skal kunne jobbe mye i perioder og mindre i andre perioder, men det skal være et tak på hvor mye man kan jobbe i gjennomsnitt i en viss periode. Dette taket må konkretiseres, lovfestes og skal ikke være gjenstand for forhandling, sier hun.

- Merkelig endringsvegring

Ulltveit-Moe tror ikke at det å opprette en ny stilling som «delvis uavhengig» vil føre til at store deler av arbeidsstyrken vil falle inn under denne kategorien.

- Dette er en stillingskategori som passer for en del personer, men utvalget har vært tydelige på at dette skal ikke være noen dominerende gruppe, sier hun.

Ulltveit-Moe viser til at dagens bestemmelser for unntak fra arbeidsmiljøloven er svært vide. De som er unntatt - de med ledende eller «særlig uavhengig stilling» - er praktisk talt unntatt fra alle bestemmelsene om arbeidstid. Utvalget anbefaler å stramme inn noe i forhold til bruken av av «særlig uavhengig stilling», samtidig som man innfører en mellomkategori som forholder seg til mer fleksible bestemmelser.

- Det handler om å endre regler som er nesten hundre år gamle. Jeg lurer på hvordan forskerne mener man skal ta høyde for at arbeidslivet i dag ser svært annerledes ut. For meg er dette merkelig endringsvegring, sier Ulltveit-Moe.

Les mer om arbeidstidsdebatten:

Virke-direktøren: - Vær så snill, stopp den sutringen

Ordkrigen fortsetter: - Hun har vel et behov for å være litt tøff i trynet

Anbefalt av DNtv:

Slik tøyer sprinterne for å bli bedre løpere
Disse tøyeøvelsene bruker Norges beste løpere.
01:49
Publisert:
 

 

Slik spiller du Pokémon GO
Matias Hagen (22) viser deg hvordan du kan fange din første skapning i spillet Pokémon GO.
02:16
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.