– Jeg forstår at dette ikke er det mest populære spørsmålet, men det er kanskje også derfor jeg sier det, sa Knut Hartvig Johannson (80), styreleder i Norgesgruppen, da han onsdag delte sine betraktninger rundt hvordan man skal få flere kvinnelige toppledere i næringslivet med 20 andre næringslivsledere.

Møtet var i regi av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (40) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (39).

– Må det være en 50/50 fordeling mellom kvinner og menn i næringslivstoppen? Finnes det ikke naturlige forskjeller på kvinner og menn som gjør at vi har ulike verdier, og prioriterer og ønsker ulikt? Jeg mener at vi bør legge til rette for at kvinner skal kunne oppnå det de ønsker, og så får heller prosenten bli som den blir, sa Johannson.

– Jeg tror ikke det er menn som holder kvinner nede
Styreleder i Norgesgruppen Knut Hartvig Johannson deltok onsdag på rundebordskonferanse om mangelen på kvinnelige toppledere i næringslivet.
00:34
Publisert:

Norgesgruppen kontrolleres av Johannsson-familien og er Norges største dagligvareselskap med kjeder som Meny, Spar, Joker, Kiwi og Deli de Luca.

De to ministrene hadde invitert næringslivslederne til en samling for å finne frem til hvordan man best mulig kan bedre kjønnsbalansen på toppen i næringslivet, uten å måtte bruke «politiske virkemidler eller pisk», som Helleland formulerte det.

Skjevt fordelt

Prosentfordelingen er i dag langt fra 50/50. Ifølge Cores topplederbarometer er næringslivet fortsatt mannsdominert.

  • 19 prosent av de 200 største selskapene i Norge har kun menn i toppledelsen
  • Kun 21 av de 200 største selskapene i Norge har en kvinnelig toppsjef.
  • Nær åtte av ti i ledergruppene er menn.
  • Seks av de største selskapene har hverken kvinner i toppledelsen eller styret.

Overrasket

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland reagerte kontant på Johanssons spørsmål.

– Nei, det der hadde jeg virkelig ikke trodd jeg fikk høre her i dag. Det er akkurat slike holdninger vi må til livs, sa Helleland.

– Vi er mange kvinner som ønsker oss opp, og som vil ha tilgang til den innflytelse, makt og kapital som menn fortsatt kontrollerer. Vi har klart det i politikken og i offentlig sektor, nå er det på tide at vi får det til også i næringslivet, sa ministeren.

Choice-eier Petter Stordalen holdt et engasjert innlegg for andre næringslivsledere og ministrene onsdag.
Choice-eier Petter Stordalen holdt et engasjert innlegg for andre næringslivsledere og ministrene onsdag. (Foto: Ruud, Vidar)

– Men du skal ha for å være ærlig, sa Helleland til Johannson.

Vil ha flere kvinner i toppen

Knut Hartvig Johannson understreket senere til DN at han også mener at andelen kvinner i ledelsen er for altfor lav, men at han ikke ser for seg kjønnsbalanse.

– Jeg mener at kvinner og menn har noe forskjellige verdier, noe forskjellige prioriteringer i sine liv, og at det får konsekvenser for yrkesvalg og dermed kjønnsfordelingen, så enkelt er det. Dersom noen mener at vi er så dønn like at det er ingen forskjeller i verdier og ingen forskjeller i prioriteringer, så gjerne for meg. Men da er jeg uenig, sier Johansson.

Helleland mener Johannsons ærlige spørsmål er viktig.

– Jeg er overrasket over at Johannson mener det, men det er godt å få så klart og tydelig frem at vi må jobbe med holdninger og endringer av kultur, sier Helleland.

– Det eksisterer fortsatt holdninger blant norske toppledere om at vi kvinner og menn ikke har like ambisjoner i yrkeslivet, og at vi ikke er like godt skodd for å ta på oss et lederansvar, eller har like stor drivkraft i å få det til, og disse holdningene må vi bekjempe, sier ministeren.

I Norgesgruppen-styret, som Johansson leder, er det like mange kvinner som menn. I ledelsen er to av syv kvinner.

Mål og rapportering

Choice-eier Petter Stordalen var en av dem som deltok på konferansen.

Petter Stordalen heier frem kvinner i egen bedrift.
Petter Stordalen heier frem kvinner i egen bedrift. (Foto: Gunnar Lier)

– Jeg er her i dag fordi jeg har sett at kulturen og lønnsomheten i Nordic Choice er skapt fordi vi har tatt noen valg, og et av dem er at vi skal få kvinner opp og frem. Det gjør vi fordi vi tror at kvinner representerer fremtiden, så enkelt er det, sier Stordalen.

I Choice måles kjønnsbalanse på lik linje med bunnlinje og bærekraftsmål.

– Jeg mener det er viktig å sette seg konkrete mål og med krav om å rapportere på det. Da vil bevissthetsnivået øke og man vil bli flinkere til å finne frem til dyktige kvinner, mener Stordalen.

Ifølge Stordalen er det nå 40 prosent kvinner i konsernledelsen i Nordic Choice, 53 prosent kvinnelige hotelldirektørene er kvinner og 65 prosent kvinnelige avdelingsledere i selskapet.

– Det handler om vilje og å slutte å kvotere menn, sier Stordalen.

«Gammeldags»

Maria Moræus Hanssen, administrerende direktør i det tyske oljeselskapet DEA, deltok også på møtet.

– Jeg la merke til en formulering som gikk igjen i dag, «at nå må vi tørre å satse på kvinner». Altså, at vi nå må tørre å satse på kvinner, nei, det er rett og slett gammeldags, sier Moræus Hanssen.

– Det viser at næringslivsledere fortsatt mener at mannlige ledere er normaltilstanden, sier hun.

Under sitt innlegg minnet Moræus Hanssen om at det er kvinner som leder den aller største bedriften i Norge, nemlig landet selv.

– Men det er fortsatt slik at det er vanskeligere for en kvinne å klatre til topps i næringslivet, og det henger sammen med både kultur, forventninger og ubevisste fordommer, mener Moræus Hanssen.(Vilkår)