– Jeg ble jo veldig sjokkert da jeg skjønte hvor ille det står til, sier Knut Brundtland.

ABG-sjefen ble «vekket» under likestillingskonferansen Hun spanderer i fjor sommer. Der ble det blant annet presentert statistikk over kvinneandel i næringslivet og kvinner i lederstillinger.

– Jeg, og mange med meg, har jo trodd at Norge er et likestilt land. Men det er det ikke, sier Brundtland.

Problemer må løses

Det er heller ikke i nærheten av likestilling i hans eget selskap og i hans egen bransje. Menn er i flertall, og overvekten blir større jo høyere opp man kommer.

I ABG er tilstanden slik: To av fem styremedlemmer er kvinner, fem av 128 partnere er kvinner og av 252 ansatte er 44 kvinner.

– Det er forsvinnende få kvinnelige meglere i Norge

– Slik kan vi ikke ha det. Når man ser et problem, så må man bidra til å løse det, sier Brundtland.

Ifølge Brundtland har ABG-ledelsen og styret diskutert frem og tilbake hvordan man kan få flere kvinner til finans, og flere tiltak er luftet og forkastet.

– Det aller beste tiltaket vi kom frem til, er å etablere en stiftelse for å fremme kvinner i finans, sier Brundtland.

Lanserer stiftelse

Brundtland lanserte «ABG Sundal Collier-stiftelsen for kvinner i finans» under konferansen She Arena i Oslo torsdag formiddag.

– Formålet med stiftelsen er å støtte ethvert tiltak som kan bidra til å få flere kvinner til å velge finans, sier Brundtland.

Konsernsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier.
Konsernsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier. (Foto: Elin Høyland)

ABG-ledelsen og styret har valgt å opprette en stiftelse for å signalisere at dette ikke er et kortvarig engasjement.

Stiftelsen finansieres slik:

  • Bedriften ABG Sundal Collier gir 2,5 millioner aksjer, til en nåverdi på cirka 15 millioner kroner.
  • I tillegg gir fire eiere til sammen 1,3 millioner aksjer, aksjer som nå er verd cirka ti millioner kroner. Disse er Brundtland selv, ABGs grunnlegger Jan Petter Collier og tidligere spartner og nå styremedlem Arild Engh og styreleder Judy Bollinger.
  • Brundtland er daglig leder for stiftelsen, og styret består av er ABG partner Eirin Traasdahl Maarvik, styreleder i ABG Judy Bollinger og Jan Petter Collier. Senere i år utvides styret med to svenske kvinner.
  • Det er styret som vurderer søknadene og gir tilskudd.
  • Nåværende og tidligere partnere inviteres til minimumsdonasjon på 50.000 aksjer.
  • Utbytteutbetaling fra ABG-aksjer vil gi stiftelsen et forventet årlig utbytte på 2,5 millioner kroner, som skal brukes på kvinnetiltak.

– Med 25 millioner kroner i stiftelsen vil vi få et årlig utbytte på rundt to millioner kroner. Dette er penger vi kan bruke hvert år på gode tiltak, sier Brundtland.

Stiftelsen er skandinavisk, så støtten kan gå til både norske, svenske og danske initiativer.

– Og så er det opp til kvinner da, å komme med gode ideer, sier Brundtland.

Han understreker at han og ABG ikke har løsningene, men at de både håper og tror at kvinner selv kan komme opp med ideer.

– Og der er det ingen begrensninger. Det er opp til kvinnenes egen kreativitet, og jo yngre, friskere og morsommere tiltak fra kvinner, jo bedre, sier Brundtland.

- Ser du for deg at menn vil søke?

- Hvis menn kommer med forslag eller tiltak som bidrar til formålet er det ikke noe i veien for det, men jeg håper og tror at det store flertallet av søkere vil være engasjerte kvinner, sier han

– Har du et problem, kast penger på det?

– Ja, det kan du selvfølgelig si.....men vi arbeider jo med penger da, så det er ikke unaturlig for oss å tenke at penger kan bidra til løsninger. Det kan i hvert fall ikke skade at man har ressurser til å iverksette tiltak som ellers ikke ville blitt noe av, sier Brundtland. (Vilkår)