De siste ukene har debatten rast om likestilling i næringslivet. Styreleder og næringslivsleder Gunn Wærsted sparket i gang diskusjonene da hun uttalte at loven om kjønnskvotering på 40 prosent i styrer i allmennaksjeselskaper, som hovedsakelig er børsnoterte selskaper, «har utspilt sin rolle».