Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland forsvarer Norge i en juridisk batalje om pappaperm.

– Det er ikke diskriminerende, sa Helleland til DN om ordningen der fedres betalte permisjon er avhengig av mødrenes inntekt og jobbinnsats.

Før hun ble statsråd hadde hun helt andre meninger om saken.

– I dag kan en far ha jobbet i 20 år og betalt skatt og trygdeavgift uten å få mulighet til å ta ut fedrekvoten fordi ordningen er avhengig av mors inntjening. Slik diskriminerer lovverket flere tusen menn, sa Helleland til Aftenposten i 2010.

Da var hun stortingsrepresentant for Høyre og kjempet for at alle fedre skulle få selvstendig opptjeningsrett til fedrepermisjon – basert på egen arbeidsinnsats.

«Forskjellsbehandling»

I Norge har fedre bare rett til foreldrepermisjon dersom:

  • Mor har opptjent rett til foreldrepenger. Det vil si at hun må ha vært i arbeid i seks av de ti siste månedene.
  • Far har bare rett på å ta noe av fellesdelen hvis mor går ut i arbeid eller utdannelse mens far er i permisjon.
  • Det stilles ingen slike krav når mor tar ut permisjon.

6000 norske menn har hvert år ikke krav på pappapermisjon fordi mødrene til barna deres ikke oppfyller disse kravene.

Overvåkningsorganet Esa mener den norske ordningen strider mot europeisk rett, som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen.

– I Norge er fars rett til foreldrepenger knyttet til mors arbeidssituasjon, uten at det samme gjelder motsatt vei, :

– Det anser Esa som forskjellsbehandling.

«Ikke noe Esa bør avgjøre»

Helleland tok over som statsråd tidligere i år. Hun avviser tvert at staten diskriminerer og bryter europeisk lov i et brev hennes departement nylig sendte til Esa.

Helleland forsvarer nå praksisen hun tidligere ville til livs med at krav til mors inntekt og arbeidsinnsats er effektivt for å få kvinner i jobb:

– Som et argument for å styrke arbeidslinjen er det viktig at kvinner går tilbake til jobb slik at de styrker sin tilknytning til arbeidslivet.

Tonen var en annen da hun deltok i en debatt om foreldrepermisjon i Stortinget for åtte år siden:

– Det holder ikke å gå rundt og fortelle alle norske fedre at man er opptatt av å likestille far som omsorgsperson – gi like rettigheter til far og like muligheter for far – hvis man ikke gjør noe med det. Det begynner nesten å bli litt pinlig, uttalte Helleland.

– Jeg ser at de rødgrønne vegrer seg for å snakke om selvstendig opptjeningsrett, og det forstår jeg. Det må være aldeles pinlig å ikke innfri disse løftene for norske fedre, fortsatte hun.

Forsvarer seg med likestilling

På spørsmål om hvorfor Helleland tilsynelatende har endret mening etter at hun ble statsråd, svarer hun i en epost til DN:

– Det jeg har uttalt meg om nå er brevet som er sendt til Esa, og vi mener aktivitetskravet til mor ikke er i strid med EUs likestillingsdirektiv. Eventuelle endringer i foreldrepengeordningen bør være resultat av en nasjonal prosess, ikke noe Esa bør avgjøre. Det er et viktig prinsippspørsmål som vi ønsker å få avklart.

Snudde om pappaperm

Likestillingsministeren fikk også tidligere i år kritikk for å snu i permisjonsdebatten.

– Start med egen innsats, Linda! Det er komisk at du som var motstander av pappakvote nå kjefter på menn fordi de ikke tar ut mer permisjon, og på arbeidsgivere for ikke å gi dem lang perm, sa Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiets talsperson for familie- og kulturpolitikk i DN.

Fra å være kritisk til fedrekvote, har Helleland nemlig gått inn for å øke fedrekvoten fra ti til 15 uker. Da kvoten ble redusert i 2014, førte det nemlig til at norske pappaer var mindre hjemme med barna.

– Jeg er den første til å innrømme at jeg hadde for store forhåpninger til dagens fedre og arbeidsgivere, forklarte Helleland denne snuoperasjonen med. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Mineralsk og knusktørr hvitvin
01:07
Publisert: