Lise Randeberg er professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved institutt for elektroniske systemer ved NTNU siden september 2011. Hun fikk to barn som student og ett mens hun tok doktorgrad. Den yngste er i dag 15 år.

Gjennom nesten hele karrieren har Randeberg jobbet fulltid.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund (51) fortalte tidligere i uken at hennes familie i en periode var avhengig av au pair for å få hverdagen med to jobber til å gå opp. Ifølge NHO-sjefen er det viktig at kvinner ikke fordømmes når de kjøper seg hjelp til hjemmet.

For Tekna-presidenten har ikke dette vært et alternativ, sier hun.

– Jeg kommer fra Namsos. Der lærer vi at «møkka di skal du vaske selv», sier Randeberg og ler.

– En viktig grunn for å ikke betale seg vekk fra husarbeid, selv om man har muligheten, er verdien av å lære ungene det samme som jeg lærte, tilføyer hun.

Pekte på shopping

I en serie artikler retter DN søkelyset mot kvinner i arbeidslivet. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn.

Undersøkelser viser at hovedvekten av kvinnene har valgt å jobbe deltid og er enten barnløse eller har voksne barn.

I 2016 jobbet 669.000 personer deltid i Norge. Rundt 90 prosent av alle de som jobber deltid gjør det frivillig, viser statistikk som arbeidsgiverforeningen Spekter har hentet inn.

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten sa at «mange kvinner heller vil shoppe enn å jobbe».

Statsminister Erna Solberg (H) sa under NHOs årskonferanse tirsdag at kvinner som jobber heltid kan være en gullgruve for det norske samfunnet. Solberg påpeker årsaken til at kvinner jobber for lite er sammensatt.

– Det er flere årsaker til at kvinner jobber redusert. Noen velger det fordi de har store omsorgsoppgaver utenfor jobb. Men det er også mange som jobber ufrivillig deltid fordi ikke arbeidsgiver tilbyr dette. Her har arbeidsgiver et stort ansvar, sier Solberg til DN.

I en utredning avgitt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet oppgir 64 prosent av kvinnelige deltidsansatte at de ville vurdert å arbeide mer dersom man hadde en arbeidstidsordning som var bedre tilpasset deres livssituasjon.

Solberg mener bedriftene i større grad må stimulere kvinner til å jobbe mer.

– Én av barrierene er at altfor mange jobber ufrivillig deltid. Og det kan man gjøre noe med.

«Sammensatt bilde»

Tekna-president Randeberg mener også at forklaringene på hvorfor kvinner jobber deltid er komplisert. Tekna organiserer 73.000 arbeidstagere med utdannelse innenfor teknologi og naturfag. Randeberg har en klar oppfordring til sine medlemmer:

– I Norge får vi en lang utdannelse gratis. Da synes jeg det er viktig å gi noe tilbake, ved å faktisk være i jobb og bruke og videreutvikle det man har lært gjennom utdannelsen.

Må man ha au pair for å få til to karrierer i en familie? Se video nederst i saken.

«Stor toleranse for støvdotter»

Randeberg sier det for henne har vært viktig å prioritere tid med barna, selv om hun har jobbet mye.

– Jeg har hatt barna mine i barnehage, og foretrekker gode barnehageordninger fremfor au pair-ordningen. Jeg har ikke betalt for hjelp til hjemmet, men jeg skjønner at noen gjør det. Samtidig må vi huske at ikke alle har økonomisk mulighet til å velge bort husarbeid. De fleste må faktisk fikse begge deler selv, sier hun.

– Hvordan har du kombinert karrieren med familielivet?

– Jeg lever i et veldig likestilt parforhold. Vi har tatt utdannelse etter tur og jobbet etter tur. Dessuten har vi hatt ganske stor toleranse for støvdotter hjemme, sier Randeberg. (Vilkår)

Må man ha au pair for å få til to karrierer i en familie?
Det er en viktig debatt, sier deltakere vi snakket med på årets NHO-konferanse.
02:27
Publisert: