–Har du fått opp dokumentet?

– Nei?

– Hva ser du?

– Bilder av dere.

– Du må akseptere deling.