En undersøkelse Fafo har gjort for LO Stat viser at sju av ti ansatte i staten eller offentlig eide virksomheter har vært gjennom en omstilling de siste to årene. Det inkluderer nedbemanning, omorganisering og konkurranseutsetting, skriver Dagsavisen.

Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat sier de hadde reell innflytelse over omstillingsprosessen. Bare en av åtte oppgir å ha vært med på å påvirke utfallet.

– Det er en skremmende utvikling og et symptom på at det går i feil retning, sier LO Stat-leder Egil André Aas. Han ber kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ta tak i temaet.

Sanner: Ansatte er godt fornøyde

– Festtalene må bli mer enn bare prat. Jeg forventer at han tar tak i denne «liksom-involveringen».

Sanner svarer ved å vise til departementets medarbeiderundersøkelser. De viser at de ansatte er godt fornøyde med å jobbe i staten.

– Undersøkelsen viser at de ansatte opplever å ha innflytelse over arbeidsoppgavene og handlingsrom til å løse dem. Samtidig må vi hele tida jobbe med å forbedre oss, også når det gjelder samarbeid og gjennomføring av omstillingsprosesser, skriver statsråden i en epost til avisen.(Vilkår)

Når maktpersoner vil uttale seg, men ikke si noe, tyr de ofte til dette trikset
Les hele kommentaren til Eva Grinde i lenken under.
01:08
Publisert: