Ved midnatt natt til torsdag gikk fristen ut for meklingen mellom staten på den ene siden og de fire sammenslutningene LO Stat, Unio, Akademikerne og YS.

Partene fortsetter forhandlingene om lønnsoppgjøret i staten utover fristen.

Riksmekleren har holdt i dialogen mellom partene siden tirsdag klokken 10.

Eksamen i fare

De fire organisasjonene har varslet at hele 77.000 statsansatte kan bli tatt ut i streik dersom en eventuell konflikt skulle vedvare.

I første omgang vil LO Stat ta ut 4.000 medlemmer, Unio 1.100, Akademikerne 814 og YS 300 medlemmer.

En streik vil ramme driften av Nav- og skattekontorer i Oslo og Trondheim og sette avviklingen av eksamen ved ni av landets universiteter og høyskoler i fare.

Fengslene i Oslo og Trondheim er også omfattet av det første streikeuttaket, i tillegg til at alle departementene og en rekke underliggende direktorater og etater vil bli berørt.

Lønnsgap

LO, YS og Unio begrunnet forhandlingsbruddet med at statens pott til lokal fordeling var for stor, og at tilbudet ikke ville redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Akademikerne brøt forhandlingene to dager senere med vekt på at den økonomiske rammen ikke var god nok, og at de ikke hadde fått nok gjennomslag på områder i tariffavtalen knyttet til sosiale bestemmelser, opplæringsmidler og pensjon.(Vilkår)

Drømmer du om å ta over et historisk hotell så bør du se dette
Innerst i Fjærlandsfjorden ligger Mundal hotell. Hotellet ble bygget i 1891 da utenlandske turister strømmet til Norge. I dag ligger hotellet der som et spøkelseshus. Kan nye krefter ta hotellet tilbake til sine gode gamle dager?
05:14
Publisert: