Kilder DN har vært i kontakt med, bekrefter at bruddet kommer. Afp og særlig tjenestepensjon har så langt vært de tyngste sakene i årets samordnede oppgjør.

Kronetilleggene har stått noe bak i prosessen. Opprinnelig frist for forhandlingene er midnatt mellom torsdag og fredag.

Da DN gikk i trykken onsdag ettermiddag, ble det fortsatt forhandlet, men partene mente det var overveiende sannsynlig at bruddet ville komme i god tid før fristen natt til fredag. Dermed vil oppgjøret gå videre til megling over påske.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Kristin Skogen Lund møttes 12. mars, da LO overleverte kravene for årets lønnsoppgjør til NHO.

Partene trodde da de ville bli enige om en forbedret tidligpensjonsordning (afp) i lønnsoppgjøret, men trodde ikke de ville bli enig om alt.

Pensjonen verst

– Pensjon har nok vært verst hittil, bekrefter forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi.

Det er reist krav om opptjening av tjenestepensjon fra første inntektskrone, noe som medfører økte kostnader for arbeidsgiverne. Tjenestepensjon er pensjonen arbeidstagere tjener opp i tillegg til folketrygden. Nå gis ikke opptjening for små eller kortvarige jobber med inntekt under vel 90.000 kroner.

Afp – avtalefestet pensjon – er også sentralt tema.

– Dialogen er god, selv om det er langt igjen, sier en kilde.

Arbeidstagersiden vil ha tettet «hull» i afp-ordningen der folk taper retten til afp fordi de bytter jobb eller ikke har stått lenge nok i tilsluttede bedrifter for å få rett til tidligpensjon.

Arbeidsgiverne har motsatt fremholdt at ordningen godt kan reformeres, men at nytt system ikke må koste en krone mer i sum. Det kan ikke utelukkes at tvisten til slutt ender med at LO og NHO ber regjeringen om en håndsrekning.

Norsk Industri og Fellesforbundet ble før oppgjøret startet, enige om at en spesiell tvist om kost, reise og losji skulle forhandles separat mellom disse – utenfor det samordnede lønnsoppgjøret.

LO-siden mener utleiere av arbeidskraft oppretter «postkasseselskaper» med adresse rett utenfor bedriftsportene for å omgå avtalebestemmelser om å dekke kost og losji. Dersom oppgjøret nå går til megling, blir dette spørsmålet tatt inn i det felles oppgjøret. Dette kan gi ekstra problemer.

Litt enige

LOs Frode Alfheim og flere bekrefter imidlertid at partene allerede er enige om rundt 30 øre timen, eller 0,1 prosent av rammen, for store grupper i dette oppgjøret.

Dette er penger som settes til side for å dekke spesielle og lokale tilpasninger når det gjelder vakt- og skifttillegg og lignende.(Vilkår)

Heksejakt eller anstendighet?
Tolker politikerne hverandre i beste mening? Kjetil B. Alstadheim kommenterer den parlamentariske debatten.
03:19 Min
Publisert: