Det omfattende avtaleverket regulerer det meste i norsk arbeidsliv, bortsett fra lønn. Den første avtalen ble inngått i 1935 og er blitt fornyet hvert fjerde år. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018, og varer til desember 2021.

Stikkord for det møysommelige arbeidet med å revidere hovedavtalen er evolusjon, snarere enn revolusjon. Sjelden er det dramatiske endringer, og i år fikk LO gjennom det de betegner som små, men viktige forbedringer.

– Hovedavtalen regulerer de tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsforhold, og det er alltid et mål å få forbedringer i disse bestemmelsene. Også denne gangen fikk vi gjennomslag for små, men viktige forbedringer i tillitsvalgtes arbeidsvilkår, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Hovedavtalen presiserer nå at protokoller fra forhandlinger skal undertegnes «så snart som mulig», og at tillitsvalgte skal ha adgang til hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr, på linje med det som benyttes i bedriften.(Vilkår)