Fredag samles representanter fra LO og NHO og Arbeids- og sosialdepartementet på Lysebu i Oslo for å ha det første møtet i evalueringen av ordningen med Avtalefestet pensjon (Afp). Innen 15. desember skal partene legge frem forslag til om ordningen skal bestå eller endres.

 LOs representeres av nestleder Tor-Arne Sagbakken og utredningsleder Eystein Gjelsvik.

– Dette er det første møte i en prosess som ender med en rapport mot slutten av året. Vi skal ikke komme med direkte forslag, men vise hvordan dagens Afp fungerer og komme med forslag til løsninger, sier Gjelsvik.  

Vil ta hensyn til «sliterne»

På en konferanse i regi av Pensjonsforum torsdag, kom forsker Knut Røed ved Frischsenteret med forslag til hvordan ordningen kan endres, slik at den i større grad omfatter de som Afp-ordningen opprinnelig var rettet mot; «sliterne» i arbeidslivet. De som har så tung belastning på jobb at de ikke klarte å stå i jobb til 67 år. Afp -utbetalingen gis fra 62 år.

– De sikre taperne er de som uansett ville gått av som 62 år og som lever kort. De er definitivt i den gruppen som har tapt på ordningen, sier Knut Røed ved Frischsenteret. 
– De sikre taperne er de som uansett ville gått av som 62 år og som lever kort. De er definitivt i den gruppen som har tapt på ordningen, sier Knut Røed ved Frischsenteret.  (Foto: Øyvind Elvsborg)

– De sikre vinnerne i Afp-ordningen er de som uansett jobber utover 62 år og som lever lenge. De har fått noe ekstra som ikke var der før 2008. De sikre taperne er de som uansett ville gått av som 62 år og som lever kort. De er definitivt i den gruppen som har tapt på ordningen. De får rundt 200.000 kroner mindre i pensjon enn vinnerne, sier Røed.

Røed sier det viktig at en ny Afp-ordning bidrar til at folk står i jobb lengre, samtidig som man tar hensyn til «sliterne».

– Jeg synes selv dette forslaget er ganske genialt, sa Røed med et smil.

Mer til rengjøringshjelpen og mindre til professoren

Røed mener at Afp bør slås sammen med innskuddsbasert tjenestepensjon eller med folketrygden og at bedriftene som er med i Afp-ordningen betaler inn innskudd etter hva slags sektor de er i. De som jobber i mer belastende yrker får større tilskudd inn i Afp-ytelsen enn de som jobber i lettere yrker.

– Det er noen yrker det er vanskelige å stå lengre i enn andre yrker. Det er lettere for en professor å bli stående enn for en rengjøringshjelp for eksempel. Dette har vi gode tall på, sier Røed.

Tallene viser for eksempel at leger jobber i gjennomsnitt til de er rundt 70 år, mens rengjøringspersonale jobber i gjennomsnitt til de er 65 år. 

Røed mener også at Afp bør bli tidsbegrenset, og ikke livsvarig. 

– Det vil gi en gunstigere fordelingspolitisk effekt, siden de som er i belastende yrker lever kortere enn de som er i mindre belastende yrker, sier Røed.

 LOs Eystein Gjelsvik mener forslaget Røed la frem er interessant.

– Det som var bra med pensjonsreformen er at alle grupper jobber lenger, men det er klart at sårbarheten øker i enkelte grupper, sier Gjelsvik. 

Vil fjerne Afp-fellene

Afp-ordningen er gullkantet for dem som oppfyller alle vilkår for å få den. Afp-utbetalingene kan utgjøre 1,5 til 2 millioner kroner i ekstra pensjon. Men snubler man i de såkalte Afp-fellene, så får man ikke én krone.

Tidligere leder av Fellesordningen for Afp, advokat Sven Iver Steen i Arntzen de Besche var med å utforme regelverket for Afp-ordningen i 2008. Nå mener han det er grunn til å endre noen av reglene.

– Afp er en høy ytelse, og den kan bli ganske viktig for mange, særlig for dem som har innskuddspensjon. Når innskuddspensjonen stopper utbetalingene ved 77 år, er Afp et godt supplement til pensjonen, men det er grunn til å se på de såkalte Afp-fellene, sa Steen på en konferanse i regi av Pensjonsforum torsdag.

Man kan miste Afp, hvis:(Vilkår)

  • man er syk i mer enn 12 måneder i løpet av de siste tre årene
  • man har en friperiode i mer enn seks måneder i løpet av de siste tre årene
  • man blir nedbemannet, oppsagt eller bedriften går konkurs før man fyller 62 år.
  • man har tatt sluttpakke de siste årene før 62 år.
  • man har hatt flere arbeidsgivere, og den du har jobbet mest hos ikke er en Afp-bedrift.
  • man ikke har vært i en Afp-bedrift i syv av de siste ni årene før 62 år.

– Nå har ordningen vart en stund, og man bør se om en del av dette bør kuttes, sier Steen.

Thaiskolen: Kongekrabbecurry
Norges beste Thaikokk Terje Ommundsen viser deg hvordan du kan lage fantastisk thaimat på ditt egent kjøkken. Denne uka får du oppskriften på kongekrabbe med hjemmelaget currypaste.
01:04
Publisert: