I formiddag setter LOs representantskap seg sammen for å bli enig om krav i det kommende lønnsoppgjøret og hva slags form oppgjøret skal ha. Flertallet av de 26 LO-forbundene har gått inn for samordnet oppgjør, mens det sterke Fellesforbundet vil ha forbundsvist oppgjør.

Etter det DN har grunn til å tro kan det gå mot en kompromissløsning som får alle LO-forbundene til å stå frem som enige foran denne vårens hovedtariffoppgjør.

Pensjon først, så dumping

Resultatet i dag kan bli at LO går inn for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger.

En slik oppdeling av lønnsoppgjøret kan forene Fellesforbundet – som prioriterer konflikten rundt dekning av kost, losji og reise for innleid arbeidskraft høyt – med ønsket til de andre LO-forbundene om å sette all kraft inn på å forbedre pensjonsordningene i dette oppgjøret.

Fellesforbundet mener fast ansattes avtaler om betaling for blant annet kost, losji og reiser uthules av innleide eller underentreprenører som etablerer postkasseselskaper på arbeidsstedet og dermed unngår å betale tillegg.

LOs øvrige forbund ønsker imidlertid å prioritere pensjon først ved dette hovedoppgjøret, selv om alle regner sosial dumping som viktig problem. Kompromisset som er spilt inn er altså oppdeling av oppgjørsform etter tema.

– Vi regner med at vårt syn blir tatt hensyn til, sier kommunikasjonsansvarlig Vidar Grønli i Fellesforbundet.

Tradisjonelt velges forbundsvise oppgjør når LOs største forbund i privat industri går inn for dette. Dette er «frontfagsmodellen». Da blir resultatet i lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i denne konkurranseutsatte sektoren «malen» som andre skal innrette seg etter.

Vil ha en hånd på rattet

I tillegg til todelingen med ulik forhandlingsform for pensjon/sentrale tillegg og for kost og losji-bestemmelsen skal Fellesforbundet ha uttrykt ønske om å få en mer sentral plass i LO-delegasjonen i felles forhandlinger.

Tautrekkingen om form og representasjon pågikk fortsatt mandag. LOs representantskapsmøte tirsdag vil gi tydeligere signaler om hva LO lander på foran 2018-lønnsoppgjøret.(Vilkår)

Slik får de til å eie hytte sammen
De deler en gammel og ærverdig slektshytte med 37 sengeplasser. Kusiner, tremenninger og firmenninger om fordelene og utfordringene med å eie sammen.
01:49
Publisert: