Spenningen i forkant av tirsdagens representantskapsmøte i LO var om Fellesforbundets ønske om forbundsvist oppgjør ville bli forkastet for første gang i historien.

Det ble det. LO går inn for samordnet oppgjør for første gang på ti år, men LO-leder Hans-Christian Gabrielsen lovet Fellesforbundets leder Jørn Eggum en «hånd på rattet» i forhandlingene.

Utstrakt hånd til Fellesforbundet

Fellesforbundet gikk inn for forbundsvist oppgjør, fordi det gjerne vil møte sin motpart Norsk Industri ved forhandlingsbordet i det mangeårige kravet om at innleid arbeidskraft ikke kan omgå reglene for dekning av kost, losji og reise.

Gabrielsen strakte ut en hånd til Eggum på dagens representantskapsmøte i LO.

– Foran dagens møte har det vært mye diskusjon og spekulasjon om oppgjørsform. Men oppgjørsform er ikke et mål i seg selv, kun et redskap for det vi ønsker å få gjennom, sa Gabrielsen.

Og la til:

– Kravene i år løses best gjennom et samordnet oppgjør. Det handler om pensjon, men ikke minst kravene til at kostnader til reise, kost og losji for innleide arbeidere skal følge regelverket. Det er et utrolig viktig krav for et seriøst arbeidsliv. Her står hele LO bak Fellesforbundet. Det er de som har hånden på rattet mot Norsk Industri her, sa Gabrielsen.

Årsaken til at det blir et samordnet oppgjør, er likevel LOs hovedkrav om en bedre Afp -ordning og tjenestepensjon. Begge pensjonsordninger som kommer gjennom tilknytning til arbeidslivet.

Krever slitertillegg

Dette er kravene fra LO i årets lønnsoppgjør:

  • Afp må videreutvikles og hullene for dem som skifter jobb eller som mister jobb på grunn av omorganisering må tettes.
  • Det må komme på plass et slitertillegg, som sikrer de som ikke har helse til å kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe etter 62 år får en pensjon de kan leve av.
  • Pensjonsopptjeningen i innskuddspensjonsordningen må starte fra første krone fra første jobb etter fylte 13 år.
  • Det må gjøres endringer i industrioverenskomsten, som sikrer at ikke arbeidsgiverne kan velte utgiftene for reise, kost og losji over på arbeidstagere som reiser ut.
  • Alle må få økt kjøpekraft.

– Etter dette oppgjøret skal det ikke lenger gå an å sette en postkasse utenfor et verft, hente arbeidere fra Polen og si at de er innplassert og ikke skal ha dekket reise, kost og losji, sa Gabrielsen.

Regjeringen må på banen

Når det gjelder pensjonskravet, så mener LO-sjefen at regjeringen må på banen.

– Staten har hovedansvaret for pensjonssystemet som en helhet, selv om finansieringen kommer fra flere kilder. Så endringer i ordningene er ikke bare hva vi kan få til med arbeidsgiver. Det er også avhengig av hvilken regjering som sitter og hvilket flertall det er på Stortinget, sa han fra talerstolen i Folkets Hus tirsdag.

Gabrielsen kritiserte den sittende regjering for å ha gjort for lite for å bedre pensjonssystemet.

– Det de har gjort, er å åpne for dyre, lite hensiktsmessige spareordninger for dem som har råd til det, sa han.

Regjeringen åpnet for produktet IPS – individuell pensjonssparing - hvor man kan spare 40.000 kroner med skattefradrag i fjor høst.

Gabrielsen sier at vi står foran en tid hvor pensjonsytelsen går kraftig ned dersom folk ikke klarer å kompensere for økt levealder ved å jobbe lenger.

– Derfor er det viktig at vi klarer å styrke tjenestepensjon og afp, sier Gabrielsen.

På LO-kongressen i fjor vedtok deltagerne at tjenestepensjonen må gjelde fra første krone, fra første dag og også for dem som har under 20 prosent stilling og er under 20 år.

Regjeringen har selv lagt frem et forslag om at tjenestepensjon bør gjelde fra første dag.

– De har fulgt oss et stykke på veien, men på langt nær langt nok, sa Gabrielsen. (Vilkår)

Christian Ringnes om Hagens kunstkjøp: - Jeg er helt sikker på at det kunne passet på Ekeberg
Christian Ringnes åpner for å plassere Stein Erik Hagens selvlysende tre i Ekebergparken.
01:26
Publisert: