– Det er en ting som er helt sikkert. Det kommer til å bli megling og kamp helt til siste slutt. I år blir det jaggu vanskelig, sier Knut Bodding, som gjennom 20 år har fulgt lønnsoppgjørene fra LOs side.

Mandag 12. mars blir kravene fra LO overlevert til NHO. Dagen etter starter forhandlingene. Bodding har ingen tro på at partene blir enige i de ordinære forhandlingene som avsluttes 22. mars.

– I år blir vi ikke enige. Tidagersperioden med frivillig megling legger vi i påsken, så blir det tvungen megling fra 4. april. En eventuell streik blir fra mandag 9. april, sa Bodding på tariffseminaret i LO-bygget tirsdag.

Økt kjøpekraft og bedre pensjon

Før den tvungne meglingen har LO levert såkalt plassoppsigelse for 200.000 av sine medlemmer i norsk industri, hotell- og restaurant og reiselivsbransjen.

– Vi har vært i samtaler med NHO om pensjon og økonomi allerede, men det blir ikke noe greie på det før vi kommer i megling, mener Bodding.

LO har både økt kjøpekraft og bedre pensjonsordninger på sin kravliste.

Norske arbeidere har tapt kjøpekraft siste tre år

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO la frem tall som viste at arbeidstagerne hadde hatt reallønnsnedgang hvis man ser de siste tre årene under ett. Det vil si at lønnstilleggene de har fått ikke har vært høye nok til å dekke opp for prisstigningen.

– Samtidig viser beregninger at det har vært en kraftig forrykning av inntekt fra arbeider til eiere. Det er noen som henter ut lønnsgevinsten i andre deler av økonomien. Det er kraftig økende ulikhet i Norge, sier Bjørnstad.

Mindre lønn til arbeiderne gir norsk konkurranseutsatt industri en fordel. Ifølge tall fra Teknisk Beregningsutvalg i forrige uke, var lønnskostnadsandelen i industrien den laveste på mange år i fjor.

– I fjor ble konkurranseevnen forbedret med fire prosent lønnskostnadsandel. Dette gir rom for reallønnsvekst i år, sier Bjørnstad.

NHO-topp Kristin Skogen Lund har sagt at det er et lite rom for reallønnsvekst i år.

Vil la Afp bli en gradert ytelse

Forbedring av tidligpensjonsordningen Afp anses likevel som det viktigste kravet i år.

LO og NHO har allerede hatt en rekke samtaler om mulige løsninger på en forbedret Afp-ordning, og LO vil legge på bordet en rekke forslag til endringer. Blant annet at de såkalte «hullene» tettes, det vil si at noen mister Afp på grunn av jobbytte etter fylte 55 år eller nedbemanning.

– En av fire faller utenfor ordningen i løpet av kvalifiseringsordningen og mister hele pensjonen. De hullene må tettes, sier Bjørnstad.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.
Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO. (Foto: Adrian Nielsen)

LO og NHO har jobbet med to forslag til en ny Afp-modell.

– Det ene forslaget er at vi ønsker å legge om Afp til en gradert ytelse. Det vil si at du opparbeider deg rett til Afp gjennom antall år du jobber i en Afp-bedrift. I dag er det slik at du har krav på et fullt Afp-tillegg etter bare noen få år i bedriften, sier Bjørnstad.

– Vil det være sånn at man må jobbe i en Afp-bedrift i 30 år, for å få full opptjening i Afp?

– Ja, det kan det være, sier Bjørnstad.

– NHO sa fredag at man må regne med at Afp minker hvis ikke bedriftenes kostnad skal øke. Vil den det?

– Ja, teoretisk sett. Så får man se hvordan regnestykkene blir. Husk at mange får full Afp etter bare noen år i en Afp-bedrift før pensjonsalder. Vi sitter på utregninger som viser at det er ikke så mye som skal til for å løse det kostnadsmessige, sier Bjørnstad.

Det andre forslaget er å gjøre om Afp til en innskuddsbasert tjenestepensjon, slik at bedriften setter av et tillegg på den ansattes pensjonskonto hvert år som kan tas ut ved 62 år.

– Det er krevende, for da må bedriftene betale dobbelt innbetaling i en lang periode, både til de som har gått av med Afp, og til de som er ansatt nå. Det spørs om vi får med NHO på det, sier Bodding. Dessuten vil en innskuddspensjonsordning gjøre at risikoen for avkastning flyttes fra arbeidsgiver over på arbeidstager.

– Det er ikke noe arbeidstagerne ønsker. Vi ønsker kvalifikasjonsmodellen fremfor innskuddsmodellen, sier Bjørnstad. (Vilkår)

Her er Audis første elbil
Audi lettet på sløret for å vise frem sin første elbil i drøye 10 minutter på bilmessen i Genève.
00:35
Publisert: