Det viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Dagsavisen.

I 2008 hadde de ti prosent som hadde lavest lønn, en gjennomsnittslønn på 231.000 kroner. Ti år senere lå snittlønnen på 285.000 kroner for den samme gruppen. Det tilsvarer en lønnsvekst på 23 prosent, som også tilsvarer prisveksten i Norge, ifølge konsumprisindeksen. Dermed er reallønnsveksten på nøyaktig 0 prosent for de ti prosent med lavest lønn.

– Grobunn for alvorlige sosiale problemer

– Det bekymrer oss at vi ikke når de gruppene der tillitsvalgte og tariffavtaler ikke er på plass, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik. Til sammenligning har lønnsveksten ligget på 38 prosent for de ti prosent med høyest lønn.

Høyere lønn til de med lavest lønn er et av kravene til LO før vårens lønnsoppgjør. Følsvik advarer mot konsekvensene dersom ulikhetene ikke reduseres.

– Dette skaper økte forskjeller. Det gir igjen grobunn for alvorlige sosiale problemer og økt konfliktnivå. Til syvende og sist kan det true hele samfunnsmodellen vår, sier Følsvik.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

I denne salen er det nok flere som lurer på noe de ikke tør å spørre om
Muntlig deltagelse blant studenter forsetter å synke
01:40
Publisert: