I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn.

– Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel publisert tirsdag.

Lønnsveksten har imidlertid vært litt større for kvinner enn for menn gjennom stort sett hele 2000-tallet. Kvinners andel av menns lønn har økt fra 83,5 prosent i 2000 til 86,1 prosent i 2016.

Kvinnene har for alvor gjort sitt inntog på høgskoler og universiteter, og det er nå flere kvinner enn menn som fullfører høyere utdanning. Dette har bidratt til at lønnsforskjellen samlet sett har blitt mindre. Men for gruppen med høyere utdanning isolert sett har ikke lønnsforskjellen endret seg særlig gjennom 2000-tallet. Dette skyldes først og fremst ulikhet i valg av utdanningsretning og senere yrke, ifølge SSB.

Små forskjeller i kommunal sektor

Seks av ti ledere er menn, mens kvinnene helt klart dominerer i salgs- og serviceyrker. Kvinner er i flertall også i akademiske yrker, men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppen. Mye av forklaringen på dette ligger i at kvinner og menn utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer virksomheter og sektorer. Lønnsforskjellene er relativt små i kommunal sektor og tilsvarende store i privat sektor.

SSB sier samtidig at det ikke er mulig å forklare hele lønnsforskjellen ut fra utdanning, yrke, alder eller arbeidstid. Konklusjonen fra SSB er at det er andre faktorer de ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: