Finans Norge spurte medlemsbedriftene sine om hvor stort mangfold de har, og hva de gjør for å bli bedre.

På den lyse siden: Undersøkelsen viste at flere jobber målrettet med likestilling, noe som har hatt effekt på jevn kjønnsfordeling og flere kvinnelige ledere.

På den mørkere siden: Kun seks prosent av ansatte i finansnæringen har annen etnisk bakgrunn enn norsk. De fleste av disse seks prosentene kom fra Norden eller Vest-Europa.

Mange av bedriftene oppga å ha konkrete mål for å bedre mangfoldet på arbeidsplassen, men av dem var de fleste målene rettet mot likestilling.

– Kun hvite menn gir ikke innovasjon

Rundt 70 prosent av bedriftene som svarte på undersøkelsen oppgir at de ikke har stort mangfold blant de ansatte. Unntaket er bedrifter i Oslo: der oppgir kun 40 prosent det samme.

Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidsliv i Finans Norge, mener bedriftene som ikke vektlegger mangfold, kan få et problem fremover.

Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidsliv i Finans Norge.
Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidsliv i Finans Norge.

– Finansnæringen er i omstilling, en omstilling som krever kontinuerlig innovasjon. Det kommer ikke med mindre man har mangfold blant de ansatte. For å sette det litt på spissen: Har man en ledergruppe kun bestående av hvite menn i 50-årene med utdannelse fra BI eller NHH, gir ikke det innovasjon, sier Kerr.

Hun viser til internasjonale studier, blant annet fra McKinsey, Accenture og International Monetary Fund (IMF), som har pekt på at mangfold påvirker bedriftenes lønnsomhet.

– De som ikke ser behovet for mangfold, står i fare for å bli utkonkurrert. Ansatte og ledere må speile kundemassen for å forstå kundene sine – spesielt i et marked som er i så rask endring.

– Blir mer spennende på jobb

Mari Foss (37), Miriam Hole (28) og Erik Larsen (31) i DNB kjenner seg igjen i at mangfold mest har handlet om kjønn og alder, men peker også på at bedriftene begynner å få øynene opp for andre faktorer.

– Det er spennende at man snakker om å fjerne seg fra tanken om at mangfold bare dreier seg om kjønn, og heller ser på lønnsomheten ved bredt mangfold. Det er flott at det er vinn-vinn, for det blir jo også mer spennende og trivelig på jobb når man er forskjellige folk, sier Hole, som er kunderådgiver i DNB i Trondheim.

Hun og kollega Foss var nylig på seminar i regi av DNB, der nettopp mangfold var tema.

– Kunne dere blitt mer mangfoldige i deres avdeling?

– Ja!

– Vi har et ganske ungt miljø, men vi er nok også veldig mange etnisk norske. Det er bra at vi jobber for å få frem for dem som ansetter at det ikke alltid er mannen med stresskoffert som er den beste kandidaten, legger Foss til.

Tviler på lønnsomme ekkokammer

– Forskjellig kulturell bakgrunn er viktig når vi snakker med så mange forskjellige kunder i løpet av et år. Bedrifter bør strebe etter å sikre et mangfold så de speiler samfunnet og kundene sine, sier Larsen.

Han er leder for Oppstartslos i DNB bedriftsmarked, og jobber tett med oppstart og vekstbedrifter. Teamet han leder i dag består av en svenske, en med opphav fra Pakistan, en nordlending og to «søringer».

– Vi er ganske forskjellige, selv om vi kanskje ikke helt speiler befolkningen. At man ikke tenker likt, kan gi mer nyanserte løsninger, sier Larsen.

– Ja, det burde jo egentlig si seg selv. Har man mange ulike ideer, får man større sannsynlighet for å finne den beste løsningen. Et ekkokammer gir ikke det, selv om det kan være mer behagelig å jobbe i, sier Hole.

Må øve på annerledestenkning

– Vi må rekruttere annerledes, men ikke la det bli med det. Mange ansetter folk som kunne kommet med andre perspektiver, men så blir de fort assimilert i bedriften. Man får beskjed om at «sånn gjør vi det her» – da mister man hele gevinsten, sier Maja Vikan.

Hun er rådgiver i konsulentselskapet Seema, som har utviklet en nasjonal standard for mangfoldsledelse for Standard Norge.

Administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning og rådgiver Maja Vikan i Seema diskuterte mangfold i finanssektoren på Finans Norges frokostseminar 20. november.
Administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning og rådgiver Maja Vikan i Seema diskuterte mangfold i finanssektoren på Finans Norges frokostseminar 20. november. (Foto: Gorm K. Gaare)

Målet er at flere skal få kompetanse innen å tenke annerledes når de rekrutterer, og utnytte mangfoldet bedriften allerede har.

– Mange sitter nok på en gullgruve i form av skjult kompetanse. Man må dra mangfoldsperspektivet inn og se hvordan man kan dra nytte av ansatte med forskjellig alder og kulturell bakgrunn, i tillegg til å drive bevisst rekruttering, sier Vikan. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Julebord-ekspertenes beste tips: De ansatte kan stort sett gjør hva de vil, men særlig to ting er de dummeste sjefene kan gjøre
02:24
Publisert: