Streiken kommer etter at Riksmekleren torsdag 15. oktober konstaterte at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen. Legeforeningen aksepterte ikke meglingsresultatet. Onsdag kom varselet om hvilke leger som tas ut.

Legeforeningen tar 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger ut i streik fra og med mandag 26. oktober. Om partene ikke skulle bli enige om en avtale før den tid, varsler Legeforeningen at streiken vil bli trappet opp i begynnelsen av neste uke.

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president Marit Hermansen.

Ikke tid til flere utredninger

Ifølge en pressemelding fra Den norske legeforening jobber leger i mindre kommuner i snitt 37,7 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt.

«En fjerdedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Dette kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke som fastlege. 1 av 10 leger jobber hele 100 timer legevakt eller mer per uke», står det i pressemeldingen.

– KS har i årevis avvist alle forslag som ville redusert den enorme arbeidsbelastningen, og i stedet foreslått nye arbeidsgrupper og rapporter. Samtidig har arbeidstiden økt til uhåndterlige nivåer. Den alvorlige situasjonen i distriktskommunene viser at vi ikke har tid til flere utredninger, sier Hermansen.

Hun sier at de ønsker at KS setter seg ned med Legeforeningen og gjør de nødvendige avtaleendringene som må til for å lette det store arbeidspresset på legevakten.

Vil strekke seg langt

Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legen må samtykke til mer enn syv timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Timene på legevakt kommer i tillegg til arbeidsuken som fastlege.

– Rekrutteringskrisen har gjort at legevaktene i mange kommuner er svært skjørt organisert og lavt bemannet. Vi vil likevel strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, sier Hermansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.