Det utgjør en andel på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, lå på 78.400 personer, tilsvarende 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ifølge sesongjusterte tall ble det 800 flere helt ledige i november.

I november i år lanserte Nav en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no, påpekes det.

– Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nav estimerer at det er registrert omkring 2500 flere helt ledige i november 2018 enn det ville vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert).

«Selv om den nye registreringsløsningen drar opp antallet helt ledige med om lag 2500 personer, lå ledigheten fortsatt på et lavere nivå ved utgangen av november enn for ett år siden», heter det i meldingen fra Nav.

Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid. Ved utgangen av november var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,8 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,8 prosent.

Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i november med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se hvor mange forsøk Bård Tufte Johansen trengte for å levere Nytt på nytt-vitsen
Hvor vanskelig er det å være komiker med fullsatt tv-studio?
02:09
Publisert: