Koronapandemien har utløst restriksjoner og tiltak som har slått rett inn i økonomien. På det meste var det 400.000 arbeidsledige i Norge, men tallet har gradvis sunket.

Tirsdag melder Nav at 193.800 var registrert som arbeidsledige den 11. januar.

– De nye smitteverninnstrammingene som kom den 4. januar ser foreløpig ikke ut til å ha gitt store utslag når det gjelder antall arbeidssøkere. Antallet er om lag som i desember, men det har vært en økning i antallet dagpengesøknader, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Tallene fra Nav viser:

  • 122.000 er registrert som helt arbeidsledige.
  • 57.700 er registrert som delvis arbeidsledige.

Permitteringsordning forlenget

Mandag 11. januar kom nyheten fra regjeringen om at permitteringsordningen forlenges til 1. juli.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim sa til NRK at regjeringen ønsker å forlenge perioden, for å sikre at de som etter hvert vil oppleve at jobbene kommer tilbake ikke har falt ut av ordningen i mellomtiden.

Det opprinnelige forslaget var å forlenge permitteringsperioden til ut april, mot kraftige reaksjoner fra opposisjonen, anført av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Både Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og bransjeorganisasjonen Virke regner med en sterk økning i permitteringer i januar. I desember var overkant av 60.000 permitterte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.