Tirsdag 24. mars var 291.000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra Nav.

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig. Den siste uken har vi sett en dobling av antallet registrerte helt ledige. Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, uttaler arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

90 prosent av de nye arbeidssøkerne registrert i løpet av den siste uken har oppgitt permittering som begrunnelse for registrering.

Frykter oppsigelsene

NHO-sjef Ole Erik Almlid frykter tallene kommer til å bli enda høyere, og understreker at det fortsatt i all hovedsak dreier seg om permitteringer. Men i interesseorganisasjonens siste undersøkelse varslet 28 prosent av medlemmene at de planla oppsigelser.

– Det er meningen at disse menneskene skal tilbake i arbeidslivet, men da må de ha en jobb å gå til i andre enden. Det vi ser er at veldig mange planlegger nedbemanning og oppsigelser, og at veldig mange står i fare for å gå konkurs, kanskje i et antall som er vanskelig å forestille seg nå, sier Almlid.

Han frykter særlig for langtidskonsekvensene for de unge som ennå ikke er etablerte. Målt etter andel av arbeidsstyrken er ledigheten nå høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 16,6 prosent, fremgår det av Nav-tallene tirsdag. Blant kvinner i denne aldersgruppen er nå 18,3 prosent ledige.

Løkka-frisør stenger: – Stortinget holdt pressekonferanse, og da var det bare å kansellere listene utover
Frisørsalongen Central Park på Grünerløkka frykter at pålagt stenging får konsekvenser for småbedrifter. – Vi ligger ganske tynt an i utgangspunktet, sier Morten Åberg.
02:54
Publisert:

Unge blir stående utenfor

Etter finanskrisen i USA så man at en vesentlig andel av de unge som sto på terskelen til arbeidslivet da det smalt, aldri kom i jobb som normalt. Dette skyldtes blant annet at de ble «hoppet over» da bedriftene begynte å ansette igjen og nye unge hadde kommet til.

Dette er noe vi for enhver pris må unngå at skjer i Norge, sier han.

– Vi risikerer at veldig mange unge blir stående utenfor arbeidslivet permanent. Det har enorme konsekvenser for de det gjelder, og for oss som samfunn. Det vet vi fra andre land som har opplevd det samme, sier Almlid og fortsetter:

– Det verste som kan skje er at Norge mister veldig mange kloke hoder, varme hender og viktige hjerter. Det er hverken sosialt, moralsk eller økonomisk akseptabelt.

Nøkkelen, mener NHO-sjefen, er å hjelpe sunne bedrifter til å stå krisen av, slik at økonomien raskest mulig kan komme tilbake til en normalsituasjon.

– Det betyr at det er ikke noen langvarig løsning å påføre bedriftene mer gjeld, sier Almlid.

«Dansk løsning»

NHO-sjefen vil ikke svare på om han tror en løsning mer i stil med danskenes bør vurderes, der staten blant annet har tatt på seg bedriftenes lønnsforpliktelser.

– Men hvis du som politiker ikke er villig til å vurdere alle tiltak nå, bør du ikke være politiker. Derfor er jeg glad for at det fortløpende vurderes nye grep, sier Almlid.

Han understreker at han hittil vil rose norske politikerne for å ha handlet raskt, og at han nå er optimistisk på landets vegne – til tross for at vi også rammes av et drastisk oljeprisfall.

– Men så må man ha for øye at de tiltakene man setter i gang må ha en langsiktig effekt, og tenke på hva vi skal sitte igjen med etter dette, sier Almlid.

Høyest ledighet i Oslo

I de ferske Nav-tallene går det frem at alle aldersgrupper har opplevd stor økning i ledigheten, og at det er de over 50 som opplever den største økningen relativt sett.

Ledigheten blant menn øker høyere enn hos kvinner, med henholdsvis 80.000 og 62.000 flere ledige. Dette tilsvarer en ledighet på 10,2 prosent for kvinner og 10,6 prosent for menn.

Alle fylker har hatt en kraftig økningen siste uken. I Møre og Romsdal var økningen størst (116 prosent), mens den var minst i Vestland (84 prosent). Ledigheten er nå høyest i Oslo, med 12,7 prosent av arbeidsstyrken. Nordland er fylket med lavest arbeidsledighet, med 8,6 prosent av arbeidsstyrken, fremgår det av pressemeldingen.

Mest i butikk- og salgsarbeid

Den siste uken har økningen i arbeidsledigheten vært størst innen butikk- og salgsarbeid, med 32.000 (151 prosent) flere helt ledige med denne yrkesbakgrunnen. Arbeidsledigheten innen butikk- og salgsarbeid tilsvarer nå 19,4 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet helt ledige innen reiseliv og transport har økt med ytterligere 20.000 (81 prosent) den siste uken, og er nå yrkesgruppen med høyest arbeidsledighet på 25,2 prosent av arbeidsstyrken, ifølge pressemeldingen fra Nav.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.