I dag la utvalget som har gransket Nav-skandalen frem sin rapport.

Utvalget fastslår at EØS-retten ble feilpraktisert av Nav.

Ansvaret for at trygdeskandalen fikk et så enormt omfang ligger hos samtlige involverte forvaltningsorganer, ifølge utvalget som har gransket saken, skriver NTB.

Hovedansvaret ligger hos Nav og Arbeids- og sosialdepartementet, ifølge utvalgsleder Finn Arnesen.

Saken dreier seg om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, pleiepenger ved opphold i annet EØS-land og arbeidsavklaringspenger, skriver NTB.

1100 personer skal være rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav, og om lag 3000 er fratatt disse ytelsene på feilaktig grunnlag, skriver NRK.

Det var i oktober i fjor det ble kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger til andre EØS-land, ifølge NTB.

Og Riksadvokaten anslår at minst 85 personer siden 2012 kan være uriktig dømt for trygdesvindel som følge av feil rettsanvendelse, hvorav 48 av disse er idømt ubetinget fengsel, skriver NTB.

Ifølge statsråden er ambisjonen til Nav at de innen utgangen av 2020 skal ferdigbehandle alle saker som har oppstått etter 1. juni 2012.

Kunne sett helt annerledes ut

Ifølge Arnesen ville saken sett helt annerledes ut om bare et av de involverte forvaltningsorganene hadde sett feilen.

Og da feilen ble oppdaget tok det for lang tid før forvaltningen reagerte, skriver NTB.

Utvalgslederen sier at utredningen ikke er enstemmig da flertallet i utvalget mener at jusen på området har vært den samme siden 1994, mens mindretallet ser på 2012 som et viktig tidspunkt i saken, ifølge VG.

Uforbeholden unnskyldning fra regjeringen

– Jeg vil som statsministeren og forhenværende statsråd også har gjort, gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sa arbeids- og sosialministeren på pressekonferansen.

Røe Isaksen sier at han som ansvarlig statsråd skal fortsette å rydde opp.

Ifølge NTB er det blant annet satt ned et lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivning og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdehåndtering.

Statsråden skal også holde en egen redegjørelse i Stortinget om utvalgsrapporten.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.