Oljenedturen førte til at mange bedrifter måtte si opp ansatte, men ikke alle disse kuttene gikk greit for seg.

– Fra 2015 så vi en tydelig økning i antallet arbeidsrettssaker, og det toppet seg virkelig i fjor, sier advokatfullmektig Kristoffer Sivertsen i advokatfirmaet LIGL Advokater i Stavanger.

I 2016 ble det satt rekord i antallet arbeidsrettssaker: Hele 1389 tilfeller måtte til tingretten for å finne en løsning. I oljehovedstaden Stavanger var det særlig tøft, her toppet tingretten statistikken med 174 saker av denne typen. Men nå ser det bedre ut.

– Selv om det har vært flere store nedbemanningsrunder i år, har arbeidsgivere likevel klart å unngå konflikter, sier Sivertsen.

Stavanger tingrett har mottatt 83 arbeidsrettssaker hittil i år, på landsbasis er tallet 1091 saker.

– Ikke lenger kamuflert oppsigelse

Sivertsen tror nedgangen henger sammen med at flere arbeidsgivere er blitt mer bevisste på at nedbemanningsprosessen må gjøres skikkelig, og i henhold til arbeidsmiljøloven.

– Før kom de løpende til oss med ryddejobben. Nå ber de om hjelp før de nedbemanner. Flere arbeidsgivere er opptatt av å få i stand en prosess som er god både for den ansatte og for bedriften, sier Sivertsen.

– Jeg tror omsider arbeidsgiverne har forstått at nedbemanning ikke er måten de skal bli kvitt vanskelige arbeidstagere på. Nå brukes nedbemanning i større grad til faktisk nedbemanning og ikke kamuflert oppsigelse, sier Sivertsen.

En ryddigere prosess sparer bedriftene for mye jobb og penger.

– Havner saken i retten, kan det bli både tidkrevende og dyrt for bedriften, sier Sivertsen.

Færre hardhendte nedbemanninger

Arbeidsrettsadvokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma har også merket seg at antall arbeidsrettssaker har gått merkbart ned. Men han er usikker på om årsaken er at arbeidsgivere er blitt flinkere til å nedbemanne «riktig».

– Slik vi ser det, er nok en av forklaringene at næringslivet har gått så bra i 2017. Dermed har det ikke vært så stort behov for hardhendte nedbemanninger, sier han.

Omorganiseringer har det imidlertid vært nok av i norsk næringsliv også det siste året. Selv om antall arbeidsrettssaker har gått ned, er det fortsatt konflikter rundt omkring på flere arbeidsplasser, understreker Skarning.

Arbeidsrettsadvokat Nicolay Skarning.
Arbeidsrettsadvokat Nicolay Skarning. (Foto: Javad Parsa)

– Mange bedrifter har benyttet seg av sluttpakker for unngå konflikter, men selv har vi jobbet en del med konflikter knyttet til endringsoppsigelser dette året – mer enn vi har gjort før. Slik saker går derimot sjelden til domstolen, sier Nicolay Skarning.

Tar til takke med tilbudet man får

Endringsoppsigelser innebærer at en ansatt mister sin nåværende stilling, men i stedet får nye arbeidsoppgaver i samme bedrift. Ofte beholder den ansatte samme lønn.

– Det er fullt mulig å ta endringsoppsigelser til retten, men jeg har vel inntrykk av at de fleste ansatte føler at dette er vanskelig. Erfaringer har vist at det er lettere for arbeidsgiver å vinne frem i disse sakene, noe både fagforening og ansatt er klar over. Derfor tar man gjerne til takke med det tilbudet man før om å bytte jobb internt, selv om man ikke alltid er fornøyd. En del arbeidsgivere tar for lett på saksbehandlingen og undervurderer at ansatte kan følge seg degradert og provosert, sier Skarning.(Vilkår)

Disse julegavene går i retur på Finn
Finn vil at du skal kjøpe brukte julegaver, men vet også at mange vil selge dem til neste år.
01:05 Min
Publisert: