En rapport om arbeidslivskriminalitet fra Samfunnsøkonomisk analyse er dyster lesning, melder NRK. Rapporten viser at det offentlige taper 28 milliarder kroner årlig på den ulovlige virksomheten. Eksempler på kriminalitet i arbeidslivet er svart arbeid, sosial dumping og ulike former for useriøse aktører som ikke leverer etter avtale.

– Vi har et godt arbeidsliv i Norge, men arbeidslivskriminaliteten brer om seg og vi er nødt til å bruke sterkere lut enn vi har gjort til nå, sier Skogen Lund til NRK.

NHO foreslår flere tiltak for å bekjempe kriminaliteten. De utfordrer både sine egne medlemmer og myndighetene med en rekke tiltak. Blant annet oppfordrer de egne medlemmer til å sjekke at de handler med seriøse aktører. Samtidig forventer NHO at myndighetene øker innsatsen ved slå ned på arbeidslivskriminalitet, øke tilsyn og lage en slagplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet. NHO vil dessuten jobbe for å styrke organiseringen av arbeidslivet og bidra til høy transparens.

– Ett av målene er å øke organisasjonsgraden. Vi ser at jo lavere organisasjonsgrad det er, jo større er innslaget av kriminalitet, sier NHO-sjefen.

I dag er 52 prosent av norske arbeidstakere organisert, tendensen de siste årene er fallende. I 1992 var 58 prosent av arbeidsstyrken fagorganisert, viser tall fra OECD.(Vilkår)

Bitcoin har ingen fundamental verdi, og kan gå i null.
01:21 Min
Publisert: