Både NHO og LO mener aksjeselskaper vil bli enda mer tilgjengelige for useriøse aktører dersom aksjekapitalkravet blir redusert.

Harald J. Andersen, politisk direktør i Virke, er dypt uenig.

– Vi har i Norge gode erfaringer fra da minstekravet ble satt ned fra 100.000 til 30.000 kroner. Og vi ser i andre land, som i Danmark, der minstekravet til aksjekapital er på nettopp en krone, at det ikke er noen økt grad av useriøsitet, sier Andersen.

Ingen sperre

Det var det regjeringsoppnevnte aksjelovutvalget, under ledelse av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI, som i en utredning i fjor høst foreslo å senke kravet til minste aksjekapital fra 30.000 til kun én krone. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i år.

Utvalget mener seriøsiteten blant dem som etablerer aksjeselskap ikke blir høyere ved et minstekrav på 30.000 kroner enn om aksjekapitalen var lavere. «Etter utvalgets syn må et krav om 30.000 kroner som minste aksjekapital betegnes som så lavt at de aller fleste som ønsker å stifte et aksjeselskap, vil ha mulighet til dette. Utvalget antar at også «useriøse» aktører klarer å fremskaffe 30.000 kroner. Skulle et minstekrav til aksjekapitalens størrelse utgjøre noen form for sperre, måtte det være klart høyere enn 30.000 kroner. Etter utvalgets syn bør derfor «useriøse» aktører stoppes gjennom annen regulering, eksempelvis regler om konkurskarantene. Utvalget vil også nevne at det ikke er kjent med at næringslivet i land uten minstekrav til aksjekapitalens størrelse tilsvarende 30.000 kroner eller høyere, generelt fremstår som mer useriøst enn i land med et slikt lovbestemt minstekrav til aksjekapital», skriver utvalget. Mandag var høringsfrist for forslaget.

Flere arbeidsplasser?

Virke mener en nedsettelse av aksjekapitalkravet kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i privat sektor.

– Det er noe vi sliter med i dag, og vi mener dagens krav på 30.000 kroner er en barriere for å sette nye ideer ut i livet. Vi mener det er viktig å fjerne slike barrierer for å starte noe nytt og ta risiko i en tid da vi står midt oppe i store omstillingsutfordringer og bør ta i bruk de mekanismene vi har for å skape nye arbeidsplasser, sier Harald J. Andersen i Virke.

– Du representerer en hovedorganisasjon der konkursraten allerede er høy innen bransjer som servering og varehandel?

– Ja, og det er fordi det er lett å etablere og legge ned bedrifter innen disse bransjene. Men det er viktig å ha denne dynamikken i næringslivet. Jeg tror ikke konkursraten vil øke dersom aksjekapitalkravet settes ned til én krone, sier Andersen. 

Virke mener det er viktig at Norge er på linje med EU i dette spørsmålet. En rekke land, som Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Portugal og Storbritannia, har en euro som minstekrav. Og hovedorganisasjonen mener behovet for opprettelse av bankkonto samt registrering i Brønnøysundregistrene vil sørge for at det ikke blir større grad av useriøsitet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.