– Vi tar til etterretning at Sykepleierforbundet mener vårt varsel om lockout er ugyldig fordi den ikke omfatter ledere i bedriftene. For å unngå mer usikkerhet om når lockouten iverksettes, har vi nå gitt en ny plassfratredelse som omfatter ledere, sier forhandlingsdirektør Rolf Negård i NHO.

Avlyser boikott

Sykepleierforbundet varslet Riksmekleren fredag om at sykepleierne som ikke er i streik ville ignorere NHOs lockoutvarsel. De mente at varselet ikke fyller kravene det skal følge etter loven, fordi det manglet informasjon om hvilke ansatte som skulle omfattes av lockouten.

– Dette føyer seg inn i rekken av hendelser i denne konflikten som dessverre forteller om en uprofesjonell motpart, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

By reagerer videre på at NHO har valgt å gå ut med taushetsbelagt informasjon som har kommet frem under meglingen, noe hun mener er forbundet med straffansvar.

Dersom NHO ønsker å opprettholde lockoutvarselet må de sende varselet på nytt, og i henhold til gjeldende krav, slo forbundet fast. Det har NHO nå gjort.

Leder Gjertrud Krokaa i sykepleierforbundet Nordland sier til NRK at forbundet avbryter boikotten.

– Tar ikke hensyn

Eli Gunhild By har tidligere uttalt at den varslede lockouten ikke tar hensyn til liv og helse.

– Dette er dramatisk, og alvorlig. For første gang i historien er det varslet lockout i helsesektoren. Vi har hatt en lovlig streik gående i tre uker og har ikke mottatt en eneste dispensasjonssøknad. Vi vet at det er virksomheter som har sendt inn søknader om dispensasjon til NHO, men det stoppet der og er ikke gått videre til oss, sa By til NTB torsdag.

NHO Service og Handel har varslet lockout fra 20. november. Det betyr at totalt 500 sykepleiere ikke får gå på jobb førstkommende tirsdag.

– Umulige krav

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel sier hun håper lockouten vil bidra til å få slutt på streiken.

– Sykepleierforbundet har stilt noen krav som de vet at vi ikke vil greie å innfri, blant annet at vi skal kopiere kommunenes tariffsystem og deres garantisatser, sier hun til NTB.

Totalt 55 sykepleiere ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner ble tatt ut i streik 25. oktober da meglingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel ikke førte frem. Streiken har vart i tre uker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Statistikksjef på Nav: – 58 hele skoleklasser på sosialhjelp når de fyller 18 år
Syv år senere er 25 av skoleklassene på trygd
01:13
Publisert: