Allerede som 25-åring begynte Sidsel Lindsø å mislike maktstrukturen i bransjen.

Liten innflytelse på arbeidsplassen, og vanskeligheter med å slippe til, ble gjennomgående i hennes ti år som ansatt i både norske og internasjonale oljeselskaper.