Yngre sykepleiere som jobber på sykehjem er blant dem som oftest opplever seksuell trakassering fra brukere eller pasienter, ifølge en fersk spørreundersøkelse gjennomført av tidsskriftet Sykepleien.

Spørreundersøkelsen er gjennomført blant drøyt 20.000 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund.

34,6 prosent av deltakerne under 30 år svarte ja på spørsmålet «Har du i løpet av de foregående 12 måneder blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter eller brukere?".

Ni av ti oppgir at det var en mannlig pasient/bruker som sto bak overgrepet eller trakasseringen. Et mindretall oppgir at de varslet sist gang de opplevde trakassering eller overgrep fra brukere eller pasienter.

I en annen fersk undersøkelse, gjennomført av SSB , kommer det fram at 17 prosent av sykepleiere på landsbasis ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016.

Også der var det tydelig at kvinner i aldersgruppen 18–24 er de som er mest utsatt.

Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Gunhild By, tror det kan være enda tøffere for studenter ute i praksis, og at det kan være vanskelig for studentene å si ifra hvis de opplever noe ubehagelig.

– De er ekstra sårbare fordi at de kanskje også er interessert i å få seg en jobb på denne arbeidsplassen i etterkant av praksisen, legger hun til.(Vilkår)

Denne diamanten kan sette prisrekord
00:56
Publisert: