Slaget om endringer av offentlig tjenestepensjon har foreløpig ikke startet, men forpostfektningene er i gang. 

På et seminar i regi av forskningsinstitusjonen Fafo tirsdag helte spesialrådgiver Roar Bergan i Arbeids- og sosialdepartementet kaldt vann i blodet på fagforeningene i offentlig sektor som har forventninger om at det skal være mulig å gå av med pensjon ved 62 år med samme pensjonsnivå som i dag.

Gradvis økende pensjonsalder

– Det vil helt sikkert ikke bli slik. Uttak ved 62 år vil gi lave pensjonsnivåer. Det er ikke et spørsmål om, men hvor raskt. Levealdersjustering og fleksibelt uttak er hovedelementer i pensjonsreformen. De to elementene innebærer implisitt gradvis stigende pensjoneringsalder, sa Bergan da han kommenterte rapporten Fafo har laget på oppdrag fra fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL). 

Rapporten som viste konsekvensene av endringer av offentlig tjenestepensjon for NTLs medlemmer, konkluderte med at pensjonstaperne i hovedtrekk vil være de unge og de med høy sluttlønn og kort opptjeningstid. 

– De unge må enten jobbe lenger eller forvente lavere pensjon, sa Bergan. 

«Helt urealistisk»

Rapporten konkluderte imidlertid med at tapene kunne begrenses dersom staten kompenserte ved å betale høyere satser inn til den enkeltes pensjonsordning. 

Det er helt urealistisk, ifølge Bergan, som understreket at han bare er embetsmann og ikke politiker som skal forhandle om ny pensjonsordning.

– Men jeg kan helt sikkert si at det ikke blir sånn som det står i rapporten. Frykten er at denne rapporten gir helt urealistiske forventninger om hva som er mulig å få til, sa Bergan. 

Og la til:

– Man må gi opp forestillingen om at et nytt system skal kunne gi like høy pensjon som før til de som går av ved 62 år. 

Klare for forhandlinger

Det er fortsatt ikke klart når det vil bli nye forhandlinger om endring i offentlig tjenestepensjon. Fagforeningene var klare for å ta opp tema i lønnsoppgjøret i 2016, men da sa regjeringen nei. 

– Regjeringen vil forhandle, men ikke i tariffoppgjøret. Regjeringen ønsker en omforent løsning med bred politisk støtte, sa Bergan tirsdag. 

Sjeføkonom Erik Orskaug i fagforeningen Unio sa at fagforeningene gjerne vil starte forhandlingene.  

– Men vi har ingen å snakke med unntatt Roar Bergan. Erna Solberg har kastet bort et helt år. Vi vil gjerne ha en regjering som vil forhandle med oss i et tariffoppgjør, sier Orskaug. 

Han advarte også NTL om å tro at lavere pensjon for enkelte grupper kan kompenseres med høyere satser i pensjonsordningen. 

– Det gis ikke ved dørene. Det var tøffe tak i 2009, sier Orskaug med henvisning til forhandlingene om pensjonsreformen. 

- Seadrill er typisk Fredriksen-selskap med lite kontanter
Med en slik aggressiv stil er det stor fare for at det går galt når markedet snur, sier DNs kommentator Bård Bjerkholt
02:21
Publisert:

DNs journalister Espen Linderud og Marte Ramuz Eriksen har gransket hvordan norske aksjefond har gjort det siden 2000. Sammen med DNs Bård Bjerkholt og Terje Erikstad gir de også tips til fondssparing, og hvilke feller du bør unngå.

Hør sendingen i din podcast-spiller. Prøv her eller her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.