Lettelsen er til å ta å føle på i det du mottar ditt første jobbtilbud. Men i lettelsens rus kan du fort gjøre noen blemmer. Mange før deg har hoppet rett til den «juicy» lønnen, for så å signere.

For i virvaret av standardiserte setninger, er det en rekke ting du må være obs på, ifølge arbeidsrettsadvokat og Simonsen Vogt Wiig-partner Lill Egeland.

Hun har følgende råd til deg som skal signere arbeidskontrakt for første, andre eller kanskje tredje gang.

1. Pass på overtiden

Selv om det er blitt mindre av det med årene, kan du som nyutdannet få tilbud om en «særlig uavhengig stilling».

Er det tilfellet bør du tenke deg ekstra godt om før du signerer. Som særlig uavhengig får du ikke overtidsbetalt og det er i praksis ingen grense for hvor mange timer du kan jobbe.

– Kommer du rett ut av skolen, er sjansen liten for at du er særlig uavhengig, konstaterer Egeland.

Å gi en særlig uavhengig stilling til noen rett ut av studiene, kan være problematisk. I verste fall kan en arbeidsgiver som misbruker denne stillingstypen få overtredelsesgebyr og bøter fra Arbeidstilsynet, ifølge Egeland.

2. Sjekk fast overtid

Enkelte yrker opererer med et bestemt antall timer innbakt overtid. Det betyr at du ikke får ekstra overtidstillegg før du har jobbet flere overtidstimer enn det som allerede er innbakt. Er det 100 overtidstimer får du ikke ekstra tillegg før time 101.

Ved innbakte overtidstimer skal arbeidsgiveren din skrive hva det er du får utbetalt i fastlønn og hva du mottar i fast overtidstillegg, opplyser Egeland.

– Du bør passe på at kontrakten presiserer at du får utbetalt det faste overtidstillegget uansett om du jobber 100 timer overtid eller ikke, understreker hun.

3. Pass på klausulen

Konkurranseklausulen innebærer at du forplikter deg til å ha en viss karantenetid dersom du skal skifte jobb.

Etter loven kan arbeidsgiver pålegge en konkurranseklausul på opp til 12 måneder, men her er det rom for å forhandle ned tiden, opplyser Egeland.

– Hadde jeg fått en klausul på 12 måneder, ville jeg nok prøvd å få denne ned til seks måneder.

Du bør også passe på at kontrakten viser til arbeidsmiljølovens bestemmelser om klausuler. Etter loven har du nemlig rett på kompensasjon hvis arbeidsgiver bruker klausulen.

– En arbeidskontrakt kan mangle småting i forhold til hva loven sier at den skal inneholde. Jeg ville tenkt meg om før jeg går til arbeidsgiver og viser til arbeidsmiljøloven i en slik situasjon, fordi det kan fremstå som kranglete, sier Lill Egeland partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.
– En arbeidskontrakt kan mangle småting i forhold til hva loven sier at den skal inneholde. Jeg ville tenkt meg om før jeg går til arbeidsgiver og viser til arbeidsmiljøloven i en slik situasjon, fordi det kan fremstå som kranglete, sier Lill Egeland partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. (Foto: Øyvind Elvsborg)

4. Pass på prøvetid

De fleste arbeidskontrakter har en prøvetid på 14 dager eller én måned.

I prøvetiden skal det mindre til for å bli sagt opp av arbeidsgiver, og du har heller ikke krav på å fortsette å jobbe mens du tvister om saken.

I det du er ute av prøvetiden blir terskelen for å si deg opp høyere. Du kan også fortsette i jobben din mens du tvister i saken, forteller Egeland.

Oppsigelsestiden bør du også ha oversikt over. Selv om det vanlige er en oppsigelsestid på tre måneder, krever arbeidsmiljøloven kun én måneds oppsigelsestid.

– Oppgir kontrakten én måneds oppsigelsestid bør du spørre deg selv: Hvis det blir nedbemanning eller jeg blir sagt opp, rekker jeg å finne ny jobb på den tiden, sier Egeland.

5. Sjekk kontrakten

Arbeidsmiljøloven er selve grunnstenen for en arbeidskontrakt. Her står det hva en arbeidsgiver har lov og ikke lov til å ta med i kontrakten.

Å sjekke at kontrakten inneholder det arbeidsmiljøloven krever, er derfor en god indikator på om dette er en arbeidsgiver du har lyst til å jobbe for.

Det betyr imidlertid ikke at du skal påpeke alle mulige mangler overfor en fremtidig arbeidsgiver. Det mener Egeland kan fremstå som kranglete.

– Kontrakten kan mangle småting, men er den på én side og mangler masse er det likevel grunn til skepsis.

6. Ikke glem pengene

Et siste viktig tips Simonsen Vogt Wiig-partneren har på lur er å sjekke hva du kan få av kommersielle goder.

– Det vil si lønn, bonusordninger og tilgang på ytelser som dekning av utgifter til trening, aviser og lignende. Sjekk også om arbeidsgiver ved sykdom eller permisjon dekker mellomlegget mellom din faktiske lønn og det trygden gir, sier Egeland.

Selv som nyutdannet kan du være i en forhandlingsposisjon. Spiller du kortene riktig kan du sikre deg en del ekstra goder på vei inn i virksomheten.

Skal du sikre deg en god avtale bør du være hyggelig og imøtekommende – tenk på hvordan du formulerer kravene, råder Egeland.

– Men den beste måten å få en god deal på er å ha flere alternative steder å gå til, konkluderer hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.