– Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding for de sesongjusterte tallene fra NAV.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, steg med 800 personer.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken økte med 0,1 prosentpoeng i mai, justert for sesongvariasjoner. Dette er likevel fortsatt 0,1 prosentpoeng lavere enn for ett år siden.

For de siste tolv månedene har andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 0,2 prosentpoeng.

Ledigheten størst blant unge

Ved utgangen av mai var det registrert 59.800 helt arbeidsledige hos NAV. Arbeidsledigheten utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken, og 47 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i mai.

Til sammen var 75.600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av mai, som er 6300 færre enn i mai i fjor.

Ledigheten er størst blant unge i aldersgruppen 20–24 år med en ledighet på 2,9 prosent. For alle aldersgrupper har ledighetsandelen også sunket, bortsett fra dem under 20 år, der det nå er om lag 200 flere arbeidsledige enn i 2018.

Ifølge NAV henger dette sammen med at færre deltar i arbeidsmarkedstiltak.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,2 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med mai i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

Geografisk er ledigheten høyest i Østfold, der 2,8 prosent er arbeidsledige. Sogn og Fjordane har lavest ledighet på 1,4 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.