I sin ferske økonomiske prognose for global økonomi, skriver OECD at konsekvensene av Ukraina-krigen har bidratt til å presse prisene opp, men at en strammere pengepolitikk vil bidra til å dempe presset og moderere inflasjonen.

OECD venter også at veksten i norsk økonomi, målt ved fastlands-bnp, vil avta til 0,7 prosent i 2023, men at den vil vokse med 1,3 prosent i 2024.

– Selv om konsumprisindeksen vil kjøres ned i takt med at energiprisene stabiliseres, noe som vil hjelpe på husholdningenes etterspørsel, vil underliggende prispress fortsette, skriver OECD.

Samtidig mener OECD at arbeidsledigheten i Norge vil øke, men at arbeidsmarkedet vil fortsette å være stramt, noe som igjen vil føre til press på lønningene.

OECD anslår at inflasjonen, målt ved konsumprisindeksen, i Norge vil ligge på 4,5 prosent i 2023. Kjerneinflasjonen anslås til 4,4 prosent. Det er langt høyere enn sentralbankens inflasjonsmål på to prosent over tid.

OCED mener Norges Bank bør fortsette å stramme inn pengepolitikken, gitt at inflasjonen er langt over målet og inflasjonsforventningene har økt.

Videre venter OECD at Norges Bank vil heve renten til en topp på 3,25 prosent i løpet av første kvartal neste år, og at styringsrenten vil bli liggende på dette nivået frem til slutten av 2024.

Styringsrenten er nå på 2,5 prosent, etter at Norges Bank satt den opp med 0,25 prosentpoeng tidligere i november.

OECD venter at global BNP vil øke med 3,1 prosent i år, 2,2 prosent neste år, og 2,7 prosent i 2024. I september ventet OECD en global BNP-vekst på 3,0 prosent i år og 2,2 prosent neste år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.