Olaf Thommessen ut mot formuesskatt-rapport: – I beste fall virkelighetsfjern, i verste fall et politisk innspill

Administrerende direktør Olaf Thommessen i SMB Norge stiller spørsmål ved forskernes agenda. Forskerne mener kritikken fra Thommessen er feilslått.

Publisert: Oppdatert:

Administrerende direktør Olaf Thommessen i SMB Norge mener rapporten om formuesskatten har en politisk agenda.
Administrerende direktør Olaf Thommessen i SMB Norge mener rapporten om formuesskatten har en politisk agenda. (Foto: Elin Høyland)