– 200 millioner kroner til vikarbyråer hvert år, det er altfor mye, sier hr-direktøren ved Oslo universitetssykehus (OUS), Morten Meyer.

Sykehuset skal ikke redusere bruken av sykepleiere, men vil bytte ut bruken av dyre, eksternt innleide vikarer til et eget bemanningssenter og til flere faste ansettelser.

I første omgang er målet å halvere bruken av vikarbyråenes tjenester, altså til 100 millioner.