– Dette er gode nyheter, sier Henriette Paus (38).

Hun jobber med kundereiser i personmarkedet i Norges største finanskonsern, DNB, og har termin til sommeren. 38-åringen har nettopp fått vite at hun vil få et automatisk lønnsopprykk etter foreldrepermisjonen.

Tiltaket er et resultat i finansoppgjøret mellom Finansforbundet og Finans Norge. Helt presist går det ut på at ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de kommer tilbake på jobb.

Tiltaket var et av kravene fra arbeidstagersiden. Partene ble enige natt til torsdag.

– For oss var dette helt naturlig å gå med på, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i arbeidsgiverforeningen Finans Norge.

– Dette er et viktig signal om at kvinner som tar permisjon ikke skal falle etter i lønnsutvikling fordi de er ute i permisjon. I tillegg er vi svært opptatt av at fedre tar ut permisjon, og dette er et incentiv til det, sier hun.

– Faller utenfor

I alle bedrifter vil det være en årlig lønnsgjennomgåelse av de ansatte. I denne gjennomgåelsen vil enkelte kunne få en lønnsøkning som kommer på toppen av det alle får i lønnsoppgjøret.

Ansatte i foreldrepermisjon har en lovfestet rett til å følge den generelle lønnsutviklingen i resten av bedriften. Lokale lønnstillegg vil imidlertid være basert på individuelle vurderinger av den enkeltes innsats det siste året – eller i perioden før de gikk ut i permisjon.

– Vi vet at noen kvinner faller utenfor lønnsgjennomgangen når de ikke er til stede, sier leder Pål Adrian Hellman i Finansforbundet.

I gjennomsnitt har kvinnene i finansnæringen 80 prosent av mennenes avtalte lønn. DN skrev tidligere i uken om ny forskning som viser at «lønnsstraffen» i forbindelse med å få barn er betydelig høyere for kvinner som jobber med finans og jus enn i andre bransjer.

– Retten til minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden etter fødselspermisjon er et skritt på veien mot likelønn. Dette praktiseres allerede i enkelte bedrifter, men etter det jeg vet er vi de første i landet til å tariffavtalefeste dette, sier Kerr i Finans Norge.

– Du er ikke redd for at dette blir en hvilepute i debatten om kvinner og menns ulike lønn?

Jeg tror arbeidsgiverne uansett vil vurdere den ansatte ut fra kompetanse og prestasjoner. Ett lønnstrinn er absolutt ikke noe tak, men et gulv, svarer Kerr.

Tar bare kvoten

Hvor mye lønnsopprykket vil gi i kroner og øre, varierer litt mellom de ulike lønnstrinnene.

– Tiltaket kan typisk bety en lønnsøkning på 8000 kroner, og er altså helt uavhengig av annen lønnsdannelse, sier Hellman.

– Det å få barn skal ikke være til hinder for lønnsutvikling. Tvert imot skal det være en lønnsutvikling i forbindelse med foreldrepermisjon, sier han.

I likhet med Kerr, er han opptatt av at mennene også skal ta lenger fedrepermisjon.

– Vi har sett at mennene i denne bransjen tar ut den foreldrepermisjonen de må, det vil si fedrekvoten, men ikke mer enn det, sier han.

I overkant av 180 bedrifter innen bank og forsikring omfattes av avtalen det nå er enighet om. Leder Anne-Christine Fiksdal for kundeområde i S-banken gir likestillingstiltaket full støtte.

– Det er på høy tid å gjøre noe med lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i bransjen, sier hun.

– Har du inntrykk av at kvinner blir forbigått i lønnsvurderinger når de er i permisjon?

– Det kan se sånn ut, og dette kan henge sammen med at de ikke får samme karrieremuligheter. Her trengs det en oppvåkning i bransjen vår, svarer Fiksdal.

– Sett behov

Også konserndirektør for hr, Solveig Hellebust, i DNB ønsker tiltaket velkommen.

– Både fagforeningene og ledelsen i DNB har drøftet dette før tariffoppgjøret i næringen og har sett behov for å sette dette i system, sier hun.

Når Henriette Paus går ut i permisjon, blir det med sitt andre barn. Hun håper tiltaket får ønsket effekt.

– Signaleffekten er i alle fall stor. Jeg håper det fører til både en utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, men også at fedre tar lenger permisjon, sier Paus.

– Det er fint å vite at det å være i foreldrepermisjon verdsettes av arbeidsplassen, sier hun

Finans Norge og Finansforbundet ble også enige om blant annet en fjerning av de 11 laveste lønnstrinnene samt et generelt tillegg på én prosent eller minimum 4000 per år. (Vilkår)

Fedre på Aker Brygge: Derfor tar vi ikke mer pappaperm
Menn som tjener over en million tar mindre pappapermisjon utover fedrekvoten enn menn som tjener mellom 250.000 og 1 million. Hvorfor er det slik? Les mer i lenken under.
03:22
Publisert: