På et pensjonsseminar i regi av forskningsstiftelsen Fafo fredag ble rapporten om individuell pensjonskonto, som et regjeringsoppnevnt utvalg la frem rett før jul, vurdert av partene i arbeidslivet for første gang. 

Enig i pensjonskonto

LO og Fellesforbundet på den ene siden og NHO og Norsk Industri på den andre er uenige om flere områder innen pensjon, men ikke om at det er på tide å innføre en individuell pensjonskonto for alle.

– Vi snakker bedre sammen nå enn vi har gjort på lang tid. Denne rapporten bidrar til at vi snakker mer om realitetene, selv om vi alle har våre posisjoner å ta vare på, sa LOs pensjonsekspert Eystein Gjelsvik. 

– Vi snakker bedre sammen nå enn vi har gjort på lang tid, sa LOs pensjonsekspert Eystein Gjelsvik.
– Vi snakker bedre sammen nå enn vi har gjort på lang tid, sa LOs pensjonsekspert Eystein Gjelsvik. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Taper pensjon 

Fellesforbundets Dag Henning Odnes sa den sterke veksten i utstedelse av såkalte pensjonskapitalbevis er den viktigste årsaken til at det må innføres en individuell pensjonskonto. 

Administrerende direktør Norsk industri Stein Lier Hansen vil at arbeidstagerne skal ha egne pensjonskontoer, men vil ikke ha kostnadsøkning for bedriftene.
Administrerende direktør Norsk industri Stein Lier Hansen vil at arbeidstagerne skal ha egne pensjonskontoer, men vil ikke ha kostnadsøkning for bedriftene. (Foto: Ida von Hanno Bast)

– Det er i dag 1,3 millioner slike bevis. 125.000 nye utstedes årlig. Mange av dem er på små beløp. Rapporten viser at man må ha rundt 17.000 kroner for å være rimelig sikker på at ikke hele beløpet spises opp av kostnader. Hvis man kunne etablere en egen konto som vil redusere behovet for pensjonskapitalbevis til et minimum, ville det vært en stor fordel, sa Odnes. 

Ny modell kan gi mer pensjon

Det var konflikten om pensjon mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i fjorårets lønnsoppgjør som var foranledningen til at regjeringen satte ned utvalget, men konflikten dreide seg ikke om innføring av individuell pensjonskonto.  

– Det går an å sikre en effektiv pensjonsordning gjennom egen konto. Det er stort potensial her som arbeidsgiver og arbeidstager kan være enig om, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, som er et av de største forbundene i NHO. 

Direktør for pensjon og forsikring i NHO, Kristin Diserud Mildal understreket at etableringen av individuelle pensjonskontoer kan gjøres uavhengig av uenigheter om andre pensjonsspørsmål. 

– Hvis man blander inn alt, så går man seg bort i posisjoner. Vi må avgrense diskusjonen til pensjonskonto, sa hun. 

Tre milliarder kroner for pensjon fra første krone

Utvalget vurderte også innføringen av pensjon fra første krone og fra første dag. Det vil øke pensjonskostnadene for arbeidsgiver. Det er her uenighetene mellom partene blusser opp. 

Utvalget har beregnet kostnadene ved å innføre pensjon fra første krone til rundt tre milliarder kroner. I dag er det mange arbeidsgivere som ikke setter av pensjon før inntekten er over 90 000 kroer (1G). Det er også et krav at ansatte må være over 20 år og arbeide mer en 20 prosent stilling i løpet av et kalenderår for å bli meldt inn i pensjonsordningen. 

– Det er en kostnad på tre milliarder kroner, men det er kun 0,5 prosent av samlet lønn i privat sektor. Det ordner vi på et halvt lønnsoppgjør. Noe stort kostnadsspørsmål er det ikke, sa Gjelsvik. 

Lier-Hansen i Norsk Industri var ikke enig i det. 

– Vi må sikre en kostnadsutvikling i norsk næringsliv som gjør at vi ikke mister konkurransekraft. Mange tror at det er penger til alt mellom himmel og jord. Det er det ikke. Det er knapt nok penger til jord, sa Lier-Hansen til latter fra salen. 

Lier-Hansen la imidlertid til at de ikke har noen fastlåste posisjoner, og alltid vil være villig til å forhandle. 

– Vi må se konsekvenser av det vurderes, både det med pensjon fra første krone og alderskrav. Jeg synes vi er kommet veldig langt, og er enige om mange viktige prinsipper enig, så får vi se hvordan vi kan utmeisle prinsippene til konkrete ordninger, sa han.

Det er ventet at pensjonsspørsmålene blir et hovedtema i hovedoppgjøret 2018.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.