I midten av mars starter årets lønnsoppgjør. Det er ventet at et av hovedkravene fra arbeidstagersiden er bedring i innskuddspensjonen og tidligpensjonsordningen Afp.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri – som er NHOs største landsforening og organiserer norsk fastlandsindustri – varsler allerede nå at det er de sterkt negative til.