Etter dagens ordning kan gründere og selvstendig næringsdrivende kun spare fire prosent i pensjon med skattefradrag, og ikke syv prosent slik ansatte i bedrifter får.

– Dagens ordning gir gründere og selvstendig næringsdrivende dårligere pensjonsordninger. Vi må sette en stopper for denne forskjellsbehandlingen, sier Heidi Nordby Lunde (H).

Sammen med 12 andre stortingspolitikere har Lunde sendt inn et pensjonsendringsforslag til Høyres programkomité, som skal behandles på Høyres landsmøte denne helgen. Stortingspolitikerne vil foreslå å få formuleringen «Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing og på linje med arbeidstagere» inn i programmet.

«Grovt urettferdig»

Det er Venstre som var først ute med ønsket om å endre pensjonsreglene for selvstendig næringsdrivende. Allerede i 2013 gikk de i partiprogrammet inn for å heve skattefradraget for innbetaling til egen tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende fra maksimalt fire til seks prosent.

Lunde mener dagens ordningen er grovt urettferdig.

– Det bør jo være like lukrativt å spare til egen pensjon uavhengig av om du er ansatt i en bedrift eller om du har skapt din egen arbeidsplass. Norge trenger flere lønnsomme jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet, sier hun.

Hun viser til at ulikhetene blir enda større hvis man har høyere lønn. Ved høyere inntekter opp mot i overkant av én millioner kroner, øker forskjellene mellom vanlige lønnsmottagere og selvstendig næringsdrivende betraktelig. Mens selvstendig næringsdrivende fortsatt kun kan spare fire prosent av lønnen sin i pensjon, kan bedriften for høyt betalte ansatte sette av opptil 25,1 prosent av lønnen i pensjonssparing.

Lunde får støtte av stortingspolitiker Margunn Ebbesen.

– Løsningen på omstillingen vi er midt inne i er ikke økte skatter på norske næringsdrivende. Det er bedre rammevilkår og en politikk som legger til rette for flere gründere og selvstendig næringsdrivende, sier Ebbesen.

Hun mener tiltaket kan gjøre det mer lønnsomt å være gründer, og skape flere jobber.

«Urimelig forskjellsbehandling»

Kari Sollien, leder for Akademikerne, ønsker Høyres programforslag velkommen.

– Diskrimineringen av gründere og selvstendig næringsdrivende i pensjonsspørsmålet er helt uforståelig. Det finnes ingen gode argumenter for at denne gruppen skal ha svakere rettigheter enn vanlige lønnsmottagere, sier Sollien.

Hun mener den borgerlige regjeringen og Høyre ikke har hatt en god nok gründerpolitikk.

– Vi håper at dette endrer seg. Hvis de mener alvor må første punkt på agendaen være å rette opp i denne systemsvikten. Manglende rettigheter og trygghet hindrer i dag folk fra å satse på gode ideer.

Kari Sollien, leder i Akademikerne.
Kari Sollien, leder i Akademikerne. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Hun viser til en undersøkelse Akademikerne gjennomførte for litt over ett år siden, der 23 prosent av de selvstendig næringsdrivende svarer at pensjonsrettigheter er blant de største utfordringene.

– Forskjellen mellom mulighetene til å spare til pensjon om du er ansatt eller selvstendig kan sammenlignes med at ansatte har muligheten til å få et rentefritt lån fra staten, mens de selvstendige ikke har det. Dette kan ikke karakteriseres på en annen måte enn urimelig, sier Sollien.(Vilkår)

Tok et halvt år før det gikk opp for meg at jeg var blitt bilmekaniker
00:00
Publisert: