I Oslo og omegn blir en bolig undersøkt. Alle verdier skal dokumenteres.

– Det vi gjør inne i boligen, er dokumentasjon av rom og verdigjenstander. Utvendig foretas skallsikring av huset, sier Siv Jordet (58).

Morten Hassel foretar skallsikring av en bolig. Hassel har tidligere jobbet i politiet og er nå utreder i X-Pol.
Morten Hassel foretar skallsikring av en bolig. Hassel har tidligere jobbet i politiet og er nå utreder i X-Pol. (Foto: Petter Berntsen)

Hun er sammen med Morten Hassel (58) for å dokumentere hva de finner av verdisaker. Begge har jobbet i politiet og er nå pensjonister. Nå har de begynt en ny karriere som konsulenter og utredere og er medeiere i selskapet X-Pol.

– I politiet kan man må gå av når man fyller 60 år. Dersom alder og tjenestetid til sammen blir 85 år, kan man slutte når man er 57 år og få pensjon, sier Hassel.

De får nå pensjon fra staten og kan få lønnstilskudd gjennom oppdrag de får fra selskapet.

X-Pol ble etablert i 2018, og har i dag 37 ansatte. 35 av disse har lang bakgrunn fra Politiet.

– Snittalderen i selskapet er rundt 58 år, sier Tom Guldberg (61), styreleder i X-Pol.
– Snittalderen i selskapet er rundt 58 år, sier Tom Guldberg (61), styreleder i X-Pol. (Foto: Petter Berntsen)

– Erfaring fra Kripos, Økokrim og Politiets sikkerhetstjeneste – PST – utgjør kjernekompetansen i selskapet. Samtlige ansatte er eiere i selskapet. Snittalderen i selskapet er rundt 58 år, sier Tom Guldberg (61), styreleder i X-Pol.

Sikrer verdier

Selskapet har nå fått sin første store kontrakt med Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon.

– Det er en rammeavtale som danner grunnlag for et omfattende samarbeid for å ivareta både verge og vergehavers interesser, sier Ellen Hamremoen (57), driftssjef i X-Pol.

Hun har over 30 års erfaring fra politiet, både fra operativ tjeneste og som etterforsker. Hamremoen har blant annet vært etterforskningsleder for flere tyngre saker ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo.

Avtalen med Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon er meget viktig, understreker Hamremoen.

– Det er underkant av 3000 verger i Norge. Avtalen medfører at de ikke er pålagt å bruke oss for å gjennomgå vergehavers verdigjenstander, men kan gjøre det frivillig, sier Hamremoen.

Styreleder Hans Jørgen Hægh i Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon understreker at det er viktig for dem å få dokumentert vergehavernes verdier.

Styreleder Hans Jørgen Hægh i Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon er fornøyd med avtalen med X-Pol.
Styreleder Hans Jørgen Hægh i Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon er fornøyd med avtalen med X-Pol. (Foto: Privat)

– Det er helt essensielt. Profesjonelle verger forvalter verdier for nærmere 30 milliarder kroner fordelt på 60.000-70.000 løpende saker. Dette er en samfunnsoppgave som vi ønsker å profesjonalisere ytterligere ved å inngå et samarbeid med X-Pol, sier Hægh.

Han nevner eksempelvis behov for dokumentasjon ved både forvaltning og ved salg av bolig.

– Men ikke alle verger har dette behovet.

Når det oppnevnes en verge av fylkesmennene, innebærer det at en person trenger hjelp. Som fast verge kan man være ansvarlig for å ivareta personlige og økonomiske forhold for den vergetrengende.

– Vi har klienter som har store formuer og boliger, og de som sliter med rus og ikke har noe tak over hodet, som vi må skaffe bolig ved hjelp av kommunen, Nav eller Kirkens Bymisjon, sier Hægh.

«Svindel er ganske utbredt»

Hamremoen understreker at det svindles for milliarder hvert år i Norge. Dette kan X-Pol være med på å avsløre.

– Vår intensjon er å profesjonalisere gransknings-industrien, sier Arnfinn Sandstad som går sammen med Ellen Hamremoen. Begge er partnere i X-Pol. De to regnes blant landets mest erfarne drapsetterforskere.
– Vår intensjon er å profesjonalisere gransknings-industrien, sier Arnfinn Sandstad som går sammen med Ellen Hamremoen. Begge er partnere i X-Pol. De to regnes blant landets mest erfarne drapsetterforskere. (Foto: Petter Berntsen)

– Bare Nav anslår at de svindles for åtte milliarder, mens forsikringsselskapene antar at de svindles for mellom seks og åtte milliarder kroner, sier Hamremoen.

Arnfinn Sandstad (65) har vært etterforskningsleder i Kripos og regnes som en av landets mest erfarne drapsetterforskere. Nå er han avdelingsleder i taktisk utredning i X-Pol.

– X-Pol er formelt et konsulentselskap som tar oppdrag innen saksbehandling, utredning, granskning, innsamling og håndtering av informasjon. Våre oppdragsgivere er det offentlige, nærings- og organisasjonslivet. Målet vårt er å bli en nordisk aktør, sier Sandstad.

Han understreker at de benytter tilgjengelig informasjon og håndhever kravet til personvern.

– Vår intensjon er å profesjonalisere granskningsindustrien ved å etablere standarder både når det gjelder etikk og utøvelse av profesjonen. Vi skal tilby objektiv fakta.

– Og hva er det?

– Det betyr at vi er nøytrale og faktabaserte overfor oppdragsgiverne, sier Sandstad.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Uroen i markedene preges av at flere frykter én ting neste år: Resesjon
– En ikke ubetydelig risiko, sier DNs Terje Erikstad, som her forklarer hva det betyr.
01:20
Publisert: