Det ble kraftig rabalder da tidligere arbeidsminister Robert ­Eriksson høsten 2014 valgte å sette ned Arbeidstidsutvalget, uten representasjon fra partene i arbeids­livet. Nå snur arbeids­ministeren og slipper til partene.

– Det optimale vil være om man finner forslag til løsninger som partene er enige om. Forslag partene er enige om, er lettere å få igjennom og det skaper mindre konflikt, sier Anniken Hauglie.

Arbeidsministeren vil oppnevne to partssammensatte arbeidsgrupper, der alle de åtte hovedorganisasjonene i arbeidslivet inviteres til et ettårig arbeid for å komme frem til løsninger. LO, Unio, Akademikerne, YS, NHO, Spekter, Virke og KS – alle skal med. De to partssammensatte gruppene skal jobbe med turnus og skiftarbeid, og med svar på hvem som har særlig selvstendige stillinger og kan unntas fra verne­bestemmelsene i arbeidsmiljø­loven.

Lov å arbeide sent

To saker overlater statsråden ikke til partene, men tar beslutning nå:

  • Arbeidsministeren kjøper utvalgets forslag om å utvide grensen for kveldsarbeid fra klokken 21 til klokken 23, når arbeids­tager selv ber om det.

– Jeg synes det er et godt forslag, så jeg kjører det bare ut. Dette er ikke det mest kontroversielle forslaget heller, sier Hauglie.

  • Hun mener det er et tilstrekkelig vern i at arbeid mellom 21 og 23 bare kan skje på arbeidstagers initiativ. Arbeidsgiver må være enig.

– Mange kan jo kjenne litt på behovet for å være mer til stede i barnas våkne timer og heller ta frem pc-en etterpå, sier hun.

LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik varsler tøffe tak.
LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik varsler tøffe tak.
NHO har ingen innsigelser, men det har LO:

– Vi har erfaring med alle denne type bestemmelser at det oppstår et press fra arbeidsgiver for å utnytte dem, sier LOs første­sekretær Peggy Hessen Følsvik.

Endringen kan bli en realitet fra 1. juni neste sommer. Lovteksten skal nå på seks ukers høring før forslaget sendes Stortinget.

«Det verst tenkelige utfallet»

  • Den andre saken der Haugli har bestemt seg, dreier seg om arbeidstidsbestemmelsene for ansatte ved institusjoner der myndighetene anser det nødvendig at de oppholder seg over lengre sammenhengende perioder – regulert i «medleverforskriften». I dag omfatter disse bestemmelsene institusjoner med rus eller adferdsproblemer, og enslige mindreårige asylsøkere.

Hauglie vil, som utvalget, la ordningen gjelde flere institusjoner – institusjoner for psykisk syke, mindreårige flyktninger og flere barnevernsinstitusjoner. Men hun vil ikke følge utvalgets forslag om innstramning i arbeidstidsbestemmelsene.

– Virke og mange institusjonsledere mener slike innstramninger vil gjøre institusjonene vanskeligere å drive, sier Hauglie.

– At hun vil utvide typen av institusjoner hvor disse ekstreme arbeidstidsordningene kan finne sted uten godkjenningsordning fra nasjonale organisasjoner eller Arbeidstilsynet, og samtidig ikke begrenser arbeidstiden slik utvalget har foreslått, er det verst tenkelige utfallet for oss, sier Følsvik i LO.

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund mener alt i alt at måten arbeidsministeren følger opp Arbeidstidsutvalget er grei.

Ett år med strid

LOs førstesekretær Følsvik varsler fortsatt tøffe tak om skift og turnusarbeid. Her fremmet Arbeidstidsutvalget forslag som styrket arbeidsgivers styringsrett og svekket lokale tillitsvalgtes posisjon.

– Angrepet på tillitsvalgtes rolle er noe av det mest alvorlige utvalget la frem, sier Følsvik.

Hun er likevel positiv til at organisasjonene får delta i partssammensatte grupper.

– Det er positivt at vi endelig får anledning til å bidra. Vi kan jo velge å se på det som at de nå har lært hvordan de skulle ha startet. Det tok et år, men ... sier Følsvik.

NHOs Kristin Skogen Lund støtter alt i alt arbeidsministerens oppfølging.
NHOs Kristin Skogen Lund støtter alt i alt arbeidsministerens oppfølging. (Foto: Øyvind Elvsborg)
NHOs Lund varsler at NHO vil bringe et nytt element til torgs:

– Når det gjelder skift og turnus var vi opprinnelig for forslagene fra utvalgsflertallet. Men når de likevel nedsetter utvalg, ønsker NHO en forsiktig utvidelse av rommet for gjennomsnittsberegning. Jo lengre perioder man gjennomsnittsberegner arbeidstiden over, jo mer kan vi ta høyde for svingninger i virksomhetene, sier hun.

Dette betyr mulighet for større svingninger i arbeidstagernes ukentlige arbeidstid.

Organisasjonene har også ulikt syn på hvem som skal ha «særlig uavhengig stilling», og unntas verne­bestemmelser i arbeids­miljøloven.

 

Følg markedene med DN Investor

DNs kommentator Bjørn Gabrielsen veddet en kasse champagne på at Donald Trump ville vinne valget. Hans kommentatorkolleger Bård Bjerkholt og Kjetil Wiedswang er med og forklarer valgseieren, markedets reaksjoner og hva vi kan vente av Donald Trump i Det hvite hus.

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en mail!

 

Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
 

Anbefalt av DVNtv:

Demonstrasjoner mot Trump flere steder i USA
Flere steder i USA samlet demonstranter seg onsdag kveld for å markere sin motstand mot valget av Donald Trump som president.
00:58
Publisert:

 

Kjetil Wiedswang om USA med Trump som president
04:48
Publisert:

 

- Vi vil heller ha en som sier dumme ting enn hun som er korrupt
De kunne ikke gå og legge seg som planlagt, da de så hvordan valgkvelden utviklet seg. Trump-supporterte på TImes Square jubler.
00:43
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.